A A A

Pašvaldības ziņas

Valmieras pilsētas pašvaldība pateicas uzņēmējiem par Jaungada salūtu

02.01.2013. 12:58
5066_homesenetpublic_htmlvalmieraimagestmpsaluts3_0.jpg

Valmieras pilsētas pašvaldība pateicas uzņēmēju klubam biedrībai šKlubs 13 plus" par skaisto un krāšņo Jaungada uguņošanu Valmierā, kas priecēja gan tūkstošiem valmieriešu, gan arī pilsētas viesus.

Valmieras pilsētas pašvaldības
un domes deputātu vārdā
domes priekšsēdētājs Inesis Boķis

Uzsākta sētiņu izvietošana eglīšu savākšanai

02.01.2013. 12:13
5067_homesenetpublic_htmlvalmieraimagestmpeglisu_setinas2_mobile.jpg

Līdzīgi kā pagājušajā gadā, arī 2013.gada sagaidīšanai postās, bet pēc tam nevajadzīgās eglītes Valmieras pilsētā ZAAO piedāvā savākt ērti un videi draudzīgi.

Lai veicinātu apkārtējās vides sakoptību, mazinātu maksu par atkritumu izvešanu un poligonā noglabāto atkritumu apjomu, aicinām iedzīvotājus nemest eglītes pie sadzīves atkritumiem un neatstāt mētājamies pagalmos vai kāpņu telpās.

Slideno ceļu dēļ apgrūtināta atkritumu izvešana

02.01.2013. 12:04
5068_homesenetpublic_htmlvalmieraimagestmpzaao_logo_1_5_0.jpg

Siltā un lietainā laika dēļ visā ZAAO darbības reģionā ceļi ir slideni un atkritumu izvešana ir ārkārtīgi apgrūtināta. Iespēju robežās uzņēmums tomēr turpinās veikt plānotos atkritumu izvešanas maršrutus. Gadījumos, kad kādas adreses paliks neapkalpotas, aicinām klientus būt saprotošiem un lūdzam sekot līdzi informācijai gan ZAAO mājas lapā www.zaao.lv, gan arī medijos un pašvaldību mājas lapās.