A A A

Valmieras pilsētas pašvaldībā plānots uzsākt jaunu projektu vērtēšanu 

Drukāt
31.01.2017

Lai sāktu īstenot nākamos Eiropas Savienības fondu integrētu teritoriālo investīciju specifiskā atbalsta mērķu (SAM) projektus, Valmieras pilsētas pašvaldības izveidotā projektu vērtēšanas komisija tuvākajā laikā plāno uzsākt šo projektu atlases un vērtēšanas dokumentācijas izstrādi. Nākamie projekti, kam nepieciešama vērtēšana, ir SAM 8.1.2. “Valmieras vispārizglītojošo skolu un dienesta viesnīcas sakārtošana” un SAM 4.2.2. “Ēkas Ausekļa ielā 25B, Valmierā energoefektivitātes paaugstināšana” un “Pašvaldības ēkas Ūdens ielā 2C, Valmierā energoefektivitātes paaugstināšana un pārbūve”.

 

2016.gada decembrī projektu vērtēšanas komisija pieņēma lēmumu par projekta “Uzņēmējdarbības attīstību veicinošas satiksmes infrastruktūras un inženierkomunikācijas pārbūve Cempu un Paula Valdena ielu industriālo teritoriju attīstībai” apstiprināšanu. Lēmumu par projekta apstiprināšanu vērtēšanas komisija iesniedza Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā (CFLA), kā rezultātā 21.decembrī tika noslēgta vienošanos par projekta īstenošanu. Turpmāk projekta ieviešanas procesa uzraudzību veiks CFLA.

Veiksmīga projektu vērtēšanas procesa nodrošināšanai tika iesniegts un apstiprināts projekts “Projektu atlases kontroles sistēmas izveide un ieviešana Valmieras pilsētas pašvaldībā”. Tā kopējās izmaksas ir 46 666 EUR, no kurām Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums ir 39 666,10 EUR.