A A A

Valmieras pilsētas pašvaldība noslēgusi vienošanos ar CFLA par Cempu un Paula Valdena ielu industriālo teritoriju attīstību 

Drukāt
30.12.2016

2016.gada 21.decembrī Valmieras pilsētas pašvaldība noslēdza vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (CFLA) par projekta “Uzņēmējdarbības attīstību veicinošas satiksmes infrastruktūras un inženierkomunikācijas pārbūve Cempu un Paula Valdena ielu industriālo teritoriju attīstībai” īstenošanu.

 

Projekta laikā tiek īstenota Cempu un Paula Valdena ielu segas pārbūve un nestspējas paaugstināšana, kā arī tiek izbūvētas jaunas asfaltbetona kārtas. Tāpat paredzēts izbūvēt ietves un veloceliņus gājēju un velobraucēju drošībai, veikt ielu apgaismojuma un lietus kanalizācijas izbūvi. Projekta kopējās izmaksas plānotas 3 707 715,75 EUR apmērā, tai skaitā ERAF finansējums – 3 060 945,77 EUR.

“Pašvaldība īsteno šo projektu, lai perspektīvā palielinātu privāto investīciju apjomu Valmieras pilsētā. Proti, veicot ieguldījumus komercdarbības un industriālo teritoriju attīstībā, mēs padarām Valmieru pievilcīgāku vietējiem un ārvalstu investoriem. Tajā pašā laikā infrastruktūras uzlabošana ir nepieciešama arī esošajiem uzņēmējiem, kas ļauj pilnveidot loģistiku un paplašināt darbības virzienu. Liels ieguldījums projekta pieteikuma sagatavošanā bija uzņēmējiem, kuri darbojas šajā teritorijā. Komersanti ne tikai apliecināja projekta nozīmīgumu, bet arī apņēmās radīt jaunas darbavietas un veikt investīcijas savos nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos. Pateicoties uzņēmēju atbalstam un tālredzīgai izpratnei par projekta nozīmīgumu, esam soli tuvāk Valmieras industriālo teritoriju attīstīšanā, kas ir būtisks priekšnoteikums pilsētas ekonomiskai augšupejai,” norāda Valmieras pilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs Jānis Baiks.

Pateicamies: SIA “Valtanks”, SIA “Valmiera – Andren”, SIA “REM sport”, SIA “METARO”, SIA “Transportbetons”, SIA “VLT”, SIA “Padtex Insulation”, Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvai sabiedrībai “VAKS”, SIA “Plastik”, SIA “4PLUS”, SIA “ASIMET”, SIA “ARKOS GROUP”, SIA “Limbažu ceļi”, SIA “Liepkalni”, SIA “DLLB LOGISTICS”, SIA “WATS” un SIA “ZAAO Systems”.