A A A

Uzsāks projekta “Uzņēmējdarbības attīstību veicinošas satiksmes infrastruktūras un inženierkomunikāciju pārbūve Cempu un Paula Valdena ielu industriālo teritoriju attīstība“ vērtēšanu 

Drukāt
27.06.2016

Lai īstenotu līdz 2020. gadam plānotos Eiropas Savienības fondu integrēto teritoriju investīciju projektus, Valmieras pilsētas pašvaldība veiks sagatavoto projektu vērtēšanu.  Kā pirmajam vērtēšana tiks uzsākta projektam “Uzņēmējdarbības attīstību veicinošas satiksmes infrastruktūras un inženierkomunikāciju pārbūve Cempu un Paula Valdena ielu industriālo teritoriju attīstība”. 

 

Projekta vērtēšanai Valmieras pilsētas pašvaldībā tika izveidota vērtēšanas komisija, kuras pienākums ir sagatavot vērtēšanas un atlases dokumentāciju. Veiksmīga projekta vērtēšanas procesa nodrošināšanai tiks piesaistīts finanšu un ceļu būveksperts. Pašvaldības iestāde “Attīstības pārvalde” strādā pie minētā projekta pieteikuma sagatavošanas.

Projekta “Projektu atlases kontroles sistēmas izveide un ieviešana Valmieras pilsētas pašvaldībā” kopējās izmaksas 46 666.00 eiro. Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums ir 39 666.10 eiro.