A A A

Uzsākta sētiņu izvietošana eglīšu savākšanai 

Drukāt
02.01.2013

Līdzīgi kā pagājušajā gadā, arī 2013.gada sagaidīšanai postās, bet pēc tam nevajadzīgās eglītes Valmieras pilsētā ZAAO piedāvā savākt ērti un videi draudzīgi.

Lai veicinātu apkārtējās vides sakoptību, mazinātu maksu par atkritumu izvešanu un poligonā noglabāto atkritumu apjomu, aicinām iedzīvotājus nemest eglītes pie sadzīves atkritumiem un neatstāt mētājamies pagalmos vai kāpņu telpās.

 

SIA "Valmieras Namsaimnieks" apsaimniekoto namu adresēs, tāpat kā iepriekšējā gadā, tiks ievietotas speciāli šim nolūkam paredzētas sētiņas. Par adresēm, kurās tās atradīsies, vēl ziņosim. Taču ZAAO aicina arī citu namu apsaimniekotājus un pārvaldniekus laikus gatavoties šai akcijai, izgatavojot sētiņas vai cita veida norobežojumus, lai piedāvātu iedzīvotājiem šādu ērtu un dabai draudzīgu iespēju. Par vēlmi izmantot šo pakalpojumu lūdzam iepriekš informēt ZAAO pa tālruni 64281250.

Plānots, ka sētiņu uzstādīšana notiks 2.janvārī, bet eglīšu izvešana beigsies 14.janvārī. Pēc svētku svinēšanas atlikušās eglītes ZAAO darbinieki plāno nogādāt Daibes poligonā kā kompostējamos atkritumus.

Apkopojot informāciju par pirmo reizi Valmieras pilsētā notikušo svētku eglīšu atsevišķo vākšanu 2012.gada sākumā, jāsaka, ka rezultāti bija atbilstoši plānotajam. Pavisam savākti 13,2 m3 eglīšu, visas uzstādītās eglīšu sētiņas tika piepildītas. Iedzīvotāji par šādu iespēju pēc svētkiem atbrīvoties no eglītēm izteicās atzinīgi, minot, ka sētiņas būtu nepieciešams izstādīt arī citās vietās pilsētā.

ZAAO ir pašvaldību dibināta komercsabiedrība, kas pašvaldību uzdevumā sniedz kvalitatīvus atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus, un jau vairāk kā desmit gadus darbojas sabiedrības vides izglītošanas jomā ar mērķi veicināt apkārtējās vides kvalitātes uzlabošanu.