A A A

Par zemesgabala "Pie Gaujas", Valmierā pirkuma līguma noslēgšanu 

Drukāt
02.01.2013

Valsts akciju sabiedrība Privatizācijas aģentūra paziņo:

06.12.2012. noslēgts apbūvēta zemesgabala "Pie Gaujas", Valmierā (kadastra Nr.9601 012 0228), pirkuma līgums. Pircējs - akciju sabiedrība "Valmieras stikla šķiedra", pirkuma cena Ls 95,00.