A A A

ZAAO interešu izglītības programma vides zinībās gūst atzinību mācību iestāžu vidū 

Drukāt
07.01.2013

Ziemeļvidzemes reģionā esošās skolas aktīvi iesaistījušās SIA "ZAAO" (ZAAO) izstrādātajā interešu izglītības programmā un vides izglītības nodarbības kopš mācību gada sākuma apmeklējuši vairāk nekā 200 bērni un jaunieši. Lielāko interesi līdz šim izrādījušas Cēsu, Valmieras un Balvu novadā esošās skolas.  Poligonu "Daibe", kur notiek nodarbības, apmeklējušas skolēnu grupas no Stalbes vidusskolas, Straupes pamatskolas, Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskolas, Drabešu sākumskolas, Taurenes pamatskolas, Vaidavas speciālā internātpamatskolas, Briežciema pamatskolas, turklāt interesi ir izrādījušas arī citas skolas, kas otrajā mācību pusgadā plāno apgūt ZAAO interešu izglītības programmas piedāvātās tēmas.

Kopumā skolēniem tiek piedāvātas četras dažādas tēmas - par cilvēka un vides mijiedarbību, par resursiem un enerģijas avotiem, par dažādiem atkritumu veidiem un nulles atkritumu konceptu, kā arī par atkritumu apsaimniekošanu un šķirošanu. Mācību saturs ir veidots, balstoties uz dabas zinību priekšmetos ietverto saturu, kas aptver ZAAO darba jomu, un ietver gan teorētiskās, gan praktiskās nodarbības. Licenci šādas interešu izglītības programmas īstenošanai no Pārgaujas novada pašvaldības uzņēmums saņēma šī mācību gada sākumā, 2012.gada oktobrī.

Interešu izglītības programma ir viens daudzajiem projektiem, ko ZAAO īsteno sociālās atbildības un ilgtspējīgas attīstības ietvaros vides izglītības jomā. Līdz šim jau vairākus gadus sekmīgi darbojas arī vides projektu konkursi skolām un bērnudārziem, dažādi zīmējumu, foto, radošo darbu konkursi par vides saudzēšanas tēmu, ekskursijas, nometnes, kā arī izstrādāti un izdoti mācību līdzekļi skolēniem.


Informācijai:
Lija Ozoliņa
SIA ZAAO sabiedrisko attiecību speciāliste
Rīgas iela 32, Valmiera, LV-4201
Mob.: 26548855
Tālr.:64281250
Fakss:64281251