A A A

Valmieras pilsētas pašvaldība saņem ISO 9001 kvalitātes vadības sertifikātu 

Drukāt
10.01.2013

9. janvārī Valmieras pilsētas pašvaldība saņēma kvalitātes vadības sertifikātu ISO 9001, kas apliecina, ka procesi pašvaldībā tiek uzturēti atbilstoši starptautiski atzītam kvalitātes vadības standartam.
 

Valmieras pilsētas pašvaldības informācijas tehnoloģiju nodaļas vadītājs Kaspars Urbāns skaidro, ka ISO sertifikāts apliecina pašvaldības kvalitātes vadības sistēmas atbilstību konkrētiem kritērijiem. "Darbs pie kvalitātes vadības Valmieras pilsētas pašvaldībā sākās pirms pusotra gada. Vispirms pašvaldībā ieradās neatkarīgs auditors no sertifikācijas organizācijas "Bureau Veritas Latvia", tikās ar pašvaldības vadību un novērtēja tā brīža situāciju kvalitātes vadības jomā. Pēc tam pašvaldības speciālisti apmeklēja citas Latvijas pašvaldības, kurās jau ieviesta kvalitātes vadības sistēma, bet vēlāk izveidojām kvalitātes vadības darba grupu, kas sāka darbu pie procesu sakārtošanas atbilstoši standartam. Tā kā pašvaldībā notiekošie procesi un pakalpojumi ir ļoti daudzveidīgi un apjomīgi, tika pieņemts lēmums vispirms sertificēt konkrētu jomu - informācijas tehnoloģiju un komunikācijas pakalpojumu sniegšanu Valmieras pilsētas pašvaldības struktūrvienībām. Taču tas ir tikai sākums - ar laiku plānojam kvalitātes vadības sertifikātu paplašināt un attiecināt uz visām pašvaldības struktūrvienībām," saka Kaspars Urbāns.

Lai iegūtu sertifikātu, tika izstrādāta Kvalitātes rokasgrāmata, kurā iekļauta informācija par iestādi, iekšējie un ārējie normatīvie akti un aprakstīti darbības mērķi kvalitātes vadības jomā, kā arī pats svarīgākais - dokumentēti procesi un procedūras, atbilstoši kurām ir jāsniedz konkrēti pakalpojumi. "Pēc tam tika veikti iekšējie un ārējie auditi, pārbaudot visu nepieciešamo dokumentāciju un procesu izpildījuma atbilstību sistēmā noteiktajam. Pozitīvi, ka visa sertifikācijas procesa laikā no auditoriem nesaņēmām nevienu aizrādījumu par neatbilstību standartam, tikai ieteikumus," turpina Kaspars Urbāns. ISO 9001 kvalitātes vadības sertifikāta termiņš ir trīs gadi. Atbilstoši nosacījumiem, turpmāk pašvaldībai ne retāk kā reizi gadā jāveic gan iekšējie, gan ārējie auditi.

ISO 9001 ir viens no pasaulē vispāratzītiem sertifikātiem, ko izmanto gan valsts pārvaldes, gan pašvaldību iestādes, gan arī privāti uzņēmumi un sabiedriskās organizācijas visā pasaulē. Šāds standarts veidots daudzu gadu gaitā, uzkrājot veiksmīgu uzņēmumu darba pieredzi, un ir palīgs jebkuram uzņēmumam vai iestādei, kas veiksmīgi strādā un vēlas to turpināt arī nākotnē. No otras puses, tas ir garants iestādes klientiem, ka viņiem sniegtie pakalpojumi būs atbilstoši noteiktai kvalitātei un ka pakalpojumu kvalitāte tiks nepārtraukti uzlabota atbilstoši klientu prasībām.