A A A

ASV vēstnieks Latvijā Marks Pekala rosina veidot ciešāku sadarbību 

Drukāt
10.01.2013

10. janvārī ASV vēstnieks Latvijā Marks Pekala darba vizītē viesojās Valmieras pilsētas pašvaldībā un tikās ar Valmieras pilsētas pašvaldības domes priekšsēdētāju Inesi Boķi un izpilddirektoru Jāni Baiku.
 

Tikšanās laikā tika pārrunāti nodarbinātības jautājumi, izzinot Valmieras pieredzi jaunu darba vietu nodrošināšanā un piesaistot cilvēkus darbaspējīgā vecumā. Tāpat tika diskutēts par izglītības iespējām un sporta infrastruktūru, īpašu uzmanību pievēršot Vidzemes Olimpiskā centra attīstības iecerēm - jaunas BMX riteņbraukšanas trases izveidei, peldbaseina, vieglatlētikas manēžas un stadiona izbūvei, kā arī pieredzei sporta tūrisma jomā, piesaistot starptautiskas dažādu sportu veidu komandas. Vēstnieks interesējās arī par Valmieras Biznesa un inovāciju inkubatora darbību Valmierā, un iespējām izveidot speciālo ekonomisko zonu uzņēmējdarbībai.

Pēc vizītes ASV vēstnieks Marks Pekala norādīja, ka viņš ir guvis lielisku ieskatu par Valmieras pilsētu. Vēstnieks atzinīgi novērtēja pilsētas paveikto infrastruktūras uzlabošanā, izglītības, kultūras un uzņēmējdarbības jomā, apgūstot nacionālo un Eiropas Savienības fondu līdzekļus. "Mēs esam ieinteresēti veidot ciešas saiknes starp ASV vēstniecību un Valmieru, starp ASV un Latviju, un starp ASV un Latvijas uzņēmējiem." Vēstnieks norādīja, ka sadarbība var veidoties vairākos virzienos - īstenojot abpusējas izglītības un kultūras apmaiņas programmas, sekmējot sadarbību uzņēmējdarbībā un tirdzniecībā, lai vietējiem un ASV uzņēmējiem būtu iespējas kopīgi īstenot idejas. Ir svarīgi šīs attiecības veidot visos līmeņos, gan starp lieliem un maziem uzņēmumiem, gan reģionālā un nacionālā līmenī.

Kā norādīja ASV vēstnieks Latvijā Marks Pekala, Valmiera ir laba vide uzņēmējdarbībai, jo tai ir visi priekšnosacījumi tās attīstībai. Viņš norādīja, ka galvenie sadarbības virzieni varētu būt informācijas tehnoloģijas, enerģētika, transporta un loģistikas joma, uzsverot Valmieras teicamo ģeogrāfisko novietojumu.
Valmieras pilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs Inesis Boķis norādīja, ka Valmieras pilsēta ir pagodināta uzņemt ASV vēstnieku Valmierā un atvadoties uzaicināja vēstnieku uz Valmieras 730. gadu jubilejas svinībām no šā gada 8.- 10. augustam.

Vizītes laikā vēstnieks apmeklē arī uzņēmumus AS "Valmieras stikla šķiedra" un alus darītavu SIA "Valmiermuižas alus", kā arī pusdieno kopā ar ASV apmaiņas programmu dalībniekiem un aktīviem jauniešiem, nevalstisko organizāciju pārstāvjiem no Vidzemes reģiona.