A A A

Pazeminoties āra gaisa temperatūrai, aicina uzmanīties no komunikāciju aizsalšanas 

Drukāt
18.01.2013

Pēdējās nedēļās, ņemot vērā zemo āra gaisa temperatūru, SIA "Valmieras ūdens" konstatējis pirmos komunikāciju aizsalšanas gadījumus gan mājsaimniecībām, gan saimnieciskās darbības veicējiem.

Ņemot iepriekšējo gadu pieredzi, uzņēmums aicina namu īpašniekus un apsaimniekotājus lieku reizi apsekot namu iekšējos ūdensvada pievadus, lai nodrošinātos pret to aizsalšanu ziemas aukstajā periodā.

 

Uzņēmuma valdes priekšsēdētājs Ivars Ķikis atzīst, ka gadu no gada, gaisa temperatūrai noslīdot zem mīnus 10 -15 grādiem, nākas konstatēt, ka sūdzību par ūdens padeves traucējumiem iemesls ir aizsaluši nama iekšējie ūdensvada pievadi, kas parasti atrodas ēku pagrabstāvos.

"Lai izvairītos no komunikāciju tīklu aizsalšanas, aicinām namu īpašniekus, apsaimniekotājus, māju pārvaldniekus vēlreiz apsekot namu pagrabos esošo komunikāciju stāvokli un, ja nepieciešams, veikt siltumizolācijas darbus. Jānosiltina arī māju pievadi, īpaši, ja tie iebūvēti sekli. Savukārt sniega laikā jārūpējas, lai tās vietas, kur komunikācijas izbūvētas, nebūtu atklātas. Tāpat bieži vien iemesls ūdens pievada aizsalšanai ir novārtā atstāts pusatvērts vai izsists pagraba vēdlodziņš, neaizvērtas durvis vai ūdens caurules tuvumā atvērta komunikāciju lūka," norāda I.Ķiksis.

"Visbiežāk cauruļvadi aizsalst neapsildītās koplietošanas telpās un posmos, kur ūdensvada izolācija ir nepietiekama. Tāpat komunikāciju aizsalšanas risks ir augstākās vecākos namos, kur komunikāciju tīkls nolietotāks. Visefektīvākais, ko iedzīvotāji var darīt, lai cauruļvadi neaizsaltu, dienās ar viszemāko gaisa temperatūru atstāt mazu strūkliņu tekoša ūdens, kā arī daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem rūpēties par to, lai koplietošanas telpās nebūtu zema gaisa temperatūra, aizverot aiz sevis ārdurvis un apsildot telpas."

Jāpiebilst, ka uzņēmums piedāvā tvaika ģeneratora pakalpojumu aizsalušu ūdensvadu un/vai kanalizācijas tīklu atkausēšanai, kā arī aizsalušu caurteku atkausēšanai.