A A A

Valmierā aktīvi renovē ēkas 

Drukāt
12.02.2013

2012. gadā Valmieras pilsētas Būvvalde izsniegusi 156 būvatļaujas (par 61 vairāk nekā gadu iepriekš), no kurām 44 - jaunai būvniecībai, 55 - rekonstrukcijai un renovācijai, 54 - būvatļauju pagarinājumi, kā arī izsniegtas trīs būvatļaujas būvju nojaukšanai. Izsniegtas atļaujas 14 ēku fasāžu vienkāršotās renovācijas darbu uzsākšanai.
 

2012. gadā ekspluatācijā tika pieņemtas 82 būves, no kurām 37 - jaunbūves, 45 - rekonstrukcija un renovācija. Pabeigti darbi pie 14 ēku fasāžu vienkāršotām renovācijām. Valmieras pilsētas Būvvaldes vadītāja Jolanta Brūniņa: "Pēdējā laikā visaktīvāk Valmierā tiek veiktas ēku renovācijas, īstenojot dažāda veida energoefektivitātes uzlabošanas pasākumus. Renovētās ēkas iegūst ne vien jaunu vizuālo veidolu, bet tiek palielināta arī to vērtība un ietaupīti energoresursi, līdz ar to, izmaksas par apkuri. Esam gandarīti, ka veikto darbu izpildījums kļūst arvien kvalitatīvāks. Būvnieki un iedzīvotāji arvien biežāk padomā par daudziem, it kā nenozīmīgiem sīkumiem, piemēram, dažādiem risinājumiem palodžu iestrādei, ieejas mezgliem un notekcaurulēm pie jumtiņiem. Lielākās problēmas saistītas ar jau pirms ēkas renovācijas darbiem nelikumīgi izbūvētajiem logiem un lodžijām. Sods šādā gadījumā dzīvokļu īpašniekiem netiek piemērots, bet nelikumīgi izbūvētās lietas jāsakārto."
Sākotnēji bijis grūti veidot vienotu renovēto ēku vizuālo tēlu, jo dzīvokļu īpašnieku gaume ir ļoti atšķirīga, turklāt katrā kvartālā bija tikai pa vienai siltinātai ēkai. "Tagad renovējamo namu fasādes vērtējam, ņemot par piemēru pirmo renovēto māju attiecīgajā kvartālā. Lūdzam katras nākamās ēkas projekta autoriem izstrādāt vienotu koncepciju, ņemot vērā šajā kvartālā jau siltinātās ēkas fasādes vizuālo izskatu. Lai arī šobrīd kopskatu vēl nevar redzēt, ceru, ka ar laiku šīs mājas veidos pievilcīgu un vienotu pilsētas vizuālo tēlu," saka Jolanta Brūniņa.

Nozīmīgākie 2012. gadā Valmierā ekspluatācijā pieņemtie būvniecības objekti ir tilta pār Gauju rekonstrukcija, Limbažu ielas rekonstrukcija, ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un paplašināšana, siltumtrase no Dzelzceļa ielas 7 līdz Kauguru ielai un AS "Valmieras stikla šķiedra" ražotnes rekonstrukcija Cempu ielā. Lielākais pērn uzsāktais un vēl būvniecības procesā esošais projekts ir Valmieras Mūzikas skolas rekonstrukcija. Projektēšanas stadijā atrodas Vidzemes Augstskolas jaunā korpusa būvniecība Tērbatas ielā.

2013. gada sākumā apstiprināti pašvaldības saistošie noteikumi par kārtību, kādā ar nekustamā īpašuma nodokli apliek vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku drošību apdraudošas būves. Būvvaldes speciālisti jau apzinājuši šādu ēku īpašniekus. Par tiem īpašniekiem, kuri ilgstoši nav sakārtojuši savu īpašumu un jau iepriekš par to brīdināti no pašvaldības puses, tiks pieņemts lēmums aplikt īpašumu ar nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3% apmērā no nekustamā īpašuma lielākās kadastrālās vērtības - būvei piekritīgās zemes kadastrālās vērtības vai būves kadastrālās vērtības.