A A A

Valmieras uzņēmēji iepazīstas ar LIAA pakalpojumiem 

Drukāt
12.02.2013

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) Klientu apkalpošanas nodaļas vecākā speciāliste Linda Grīnfelde Valmieras uzņēmējiem prezentēja LIAA sniegtos pakalpojumus uzņēmējiem eksporta, ES fondu programmu administrēšanas, investīciju piesaistes un inovatīvas uzņēmējdarbības veicināšanas jomās.

""Ārējo tirgu apgūšana - ārējais mārketings", "Atbalsts jaunu darbavietu radīšanai", "Mikro, mazo un vidējo komersantu jaunu produktu un tehnoloģiju attīstības  
programma"; "Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi" - šīs ir četras šobrīd atvērtās atbalsta programmas", informēja L. Grīnfelde.

Valmieras uzņēmēji tika iepazīstināti arī ar LIAA programmām, kurās var iesaistīties projektu īstenošanas laikā. Tās ir programmas "Biznesa inkubatori", šAtbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai - atbalsts partnerībās organizētām apmācībām", "Kompetences centri" un šKlasteru programma".

Tuvāko mēnešu laikā MK tiks izskatīti regulējošie noteikumi jaunai programmai "Inovācijas "zaļās" ražošanas jomā". Jaunās programmas ietvaros plānotās aktivitātes ir tehnoloģiju inkubators un atbalsts zaļo tehnoloģiju ieviešanai ražošanā.

Vēl LIAA pārstāve informēja par investīciju piesaistes un eksporta pakalpojumu izmantošanas iespējām Latvijas uzņēmēju projektiem, kā arī par LIAA pārstāvniecībām ārvalstīs.

Uzņēmējus interesēja arī nākamais Eiropas Savienības struktūrfondu plānošanas periods.

Savukārt Valmieras pilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs Inesis Boķis un izpilddirektors Jānis Baiks Valmieras Uzņēmēju konsultatīvās padomes dalībniekus informēja par pilsētas aktualitātēm, kas saistītas ar pilsētas budžetu 2013.gadam, pārrunāja pašvaldību finanšu izlīdzināšanas sistēmas un iepirkumu problemātiku, kā arī nelielās ES struktūrfondu līdzfinansējuma piesaistes iespējas 2013.gadā.

Nākamā Valmieras Uzņēmēju konsultatīvās padomes sēde plānota šā gada 12.martā.