A A A

Publicēta informācija par apkures izmaksām daudzdzīvokļu mājās Valmierā 

Drukāt
13.02.2013

Portālā www.valmiera.lv lietotājiem ik mēnesi lasāma informācija par apkures izmaksām daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās aizvadītajā mēnesī.

Publicēts jaunākais pārskats par apkures izmaksām 2012./2013.gada apkures perioda janvāra mēnesī.

To varat lasīt šeit.