A A A

Iedzīvotāji un pašvaldība sadarbojas  

Drukāt
13.02.2013

Apmeklētāju pieņemšanas centrā (APC) 2012.gadā dažādos jautājumos vērsušies vairāk nekā 11570 cilvēku. Vairums - 7430 interesentu vērsušies APC klātienē, savukārt 4140 konsultāciju saņēmuši telefoniski vai elektroniski.

Pērn apmeklētāji visbiežāk interesējušies par dažādiem ar sociālo jomu saistītiem jautājumiem (17% no kopējā apkalpoto apmeklētāju skaita) un dzīvesvietas deklarēšanas iespējām (18%).

 

Bieži Apmeklētāju pieņemšanas centrs sniedzis uzziņas par pašvaldības struktūrvienību, iestāžu un kapitālsabiedrību vadītāju un darbinieku, kā arī valsts iestāžu kontaktinformāciju un darba laikiem - šādi jautājumi reģistrēti 13% gadījumu.

Viens no Apmeklētāju pieņemšanas centra darbības uzdevumiem ir koordinēt un nodrošināt Pašvaldības administrācijas struktūrvienību, Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvaldes un Valmieras Izglītības pārvaldes dokumentu pārvaldību, kā arī koordinēt pašvaldības domes un komiteju sēžu norises kārtību.

2012. gadā saņemti 4700 fizisko un juridisko personu iesniegumi. No 2012.gada 1.septembra Iesniegumu likumu piemēro arī elektroniskā veidā saņemta iesnieguma izskatīšanai, ja iesniegumu iesniedz, izmantojot tiešsaistes formas, kuras pieejamas Vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā www.latvija.lv. Iedzīvotājam ir iespēja izvēlēties kādu no iesnieguma tēmām (lūgums, jautājums, priekšlikums, sūdzība) un nosūtīt to iesnieguma saņēmējam. Šo iespēju izmantojuši vien trīs iedzīvotāji.

Apmeklētāju pieņemšanas centrs nodrošina visu pašvaldības iestāžu pasta sūtījumu noformēšanu un nosūtīšanu pa pastu. 2012.gadā sagatavotas un nosūtītas 16530 vēstules. 2011.gadā maijā pašvaldībā tika ieviests nosacījums, ka sarakstei ar valsts un pašvaldību iestādēm darbinieki sagatavo elektroniskos dokumentus. Tā 2011.gadā tika nosūtīti 170 dokumenti. Taču jau 2012.gadā tika nosūtīti 560 šādi sagatavoti dokumenti. Ieguvums ir ātrs dokumenta piegādes laiks, kā arī pasta izdevumu ekonomija.

Jāatzīmē, ka Valmieras pilsētas pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrs tika izveidots 2000.gadā un tā darbības pamatuzdevums ir sekmēt un īstenot pašvaldības atvērtību, orientējoties uz efektīvu pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem un komersantiem.