Valmieras pilsētas pašvaldības vadība tiekas ar iedzīvotājiem

21.03.2013

Lai pārrunātu pilsētas aktualitātes un sniegtu atbildes uz iedzīvotājiem būtiskiem jautājumiem, 18. un 20. martā tika organizētas ikgadējās iedzīvotāju un Valmieras pilsētas pašvaldības vadības tikšanās. Valmieras pilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs Inesis Boķis, Valmieras pilsētas pašvaldības izpilddirektors Jānis Baiks un izpilddirektora vietnieks Aigars Vītols 18. martā ar iedzīvotājiem tikās Valmieras 5. vidusskolā, savukārt 20. 

martā - Valmieras Pārgaujas ģimnāzijā.

Sapulču laikā tika pārrunāti jautājumi, kas saistīti ar sociālo atbalstu pensionāriem, pilsētas vides sakopšanu un labiekārtošanu. Tāpat iedzīvotāji vēlējās vairāk uzzināt par Vidzemes Olimpiskā centra attīstību, peldbaseina izbūvi un citām sporta infrastruktūras sakārtošanas iecerēm. Aktuālas bija arī problēmas, kas saistītas ar siltuma tarifiem, ceļu kvalitāti, ēku siltināšanu un pašvaldības līdzfinansējumu ēku energoauditu veikšanai. Vairāki jautājumi tika uzdoti par sabiedriskā transporta kustības kārtību, maršrutu plānojumu un atlaižu sistēmu pilsētas sabiedriskajā transportā.

Sapulces laikā iedzīvotāji arī uzslavēja paveikto pilsētas labiekārtošanā, norādot, ka pilsēta ir kļuvusi vizuāli pievilcīgāka. špaši tika izcelta Dzirnavu ezeriņa apkārtne un teritorijas pie Kazu krācītēm, kā arī izteikta atzinība par jaunas Valmieras Mūzikas skolas būvniecību. Kāda sapulces apmeklētāja aicināja novērtēt labo, kas pilsētā ir paveikts: "Katram mums ir savas problēmas, taču vajag novērtēt paveikto! Pilsēta viennozīmīgi ir kļuvusi skaistāka un sakoptāka."

Iedzīvotāju sapulces ir ikgadējs pasākums, kas tiek organizēts, lai informētu valmieriešus par aktualitātēm pilsētā, uzsāktajiem un plānotajiem projektiem, kā arī sniegtu atbildes uz interesentu jautājumiem.