A A A

Rekonstruēs arī PII "Kārliena" 

Drukāt
20.05.2013

Šogad lielas pārmaiņas gaida Valmieras pilsētas 6. pirmsskolas izglītības iestādi (PII) "Kārliena", kur tiks veikta rekonstrukcija, paplašinot un sakārtojot esošās telpas, uzceļot jaunu piebūvi, kā arī labiekārtojot iestādes apkārtni.

 

2013. gada vasarā plānots parakstīt vienošanos starp Valmieras pilsētas pašvaldību un Valsts reģionālo attīstības aģentūru par Eiropas reģionālā attīstības fonda finansējuma piesaisti 85 % apmērā projektam "Valmieras pilsētas 6.pirmsskolas izglītības iestādes "Kārliena" (Rūpniecības ielā 16A, Valmierā)" infrastruktūras attīstība".

šstenojot projektu, plānots uzcelt piebūvi, kurā tiks atvērtas divas jaunas grupas piecgadīgiem un sešgadīgiem bērniem, kā arī izveidota aktu zāle. Līdz šim PII "Kārliena" bija viena zāle, kurā tika apvienotas mūzikas un sporta nodarbības. Tā kā iestādē ir plašs interešu izglītības pulciņu piedāvājums, zāles noslogojums bija ļoti liels. Šī projekta rezultātā būs iespēja iegūt divas zāles - esošā tiks pārbūvēta par sporta, savukārt jaunajā piebūvē būs aktu zāle. Tāpat plānots veikt inženiertīklu rekonstrukcijas darbus - nomainīt apkures sistēmu un elektroinstalāciju, izbūvēt lietus ūdens kanalizāciju un hidroizolāciju, kā arī veikt ēkas siltināšanu un teritorijas sakārtošanas darbus. Projekta ietvaros tiks paplašināts arī stāvlaukums.

"Esam ilgi gaidījuši šo brīdi, kad iestādē būs iespēja vienlaikus atrisināt saimnieciskos, telpu noslodzes, tehniskās sakārtošanas, vizuālā noformējuma un tēla pilnveides jautājumus. Tagad bērniem varēsim piedāvāt ļoti mājīgas, patīkamas un plašas telpas," atzīst PII "Kārliena" vadītāja Iveta Nolberga.

Iestādes teritorija ietver plašu zaļo zonu ar priežu audzi, kas jau tagad ir piemērota aktīvai atpūtai, āra spēlēm un dažādiem vides projektiem. Ņemot vērā pirmsskolas izglītības iestādes "Kārliena" teritorijas zaļo veidolu, tika izstrādāts arī vizuālais noformējums iekštelpām, turpinot dabas motīvu arī interjerā. Lai jaunbūvē saglabātu esošo iestādes auru un ģimenisko vidi, interjers tiks veidots siltos un mājīgos dabas toņos ar bērniem interesantiem akcentiem.

PII rekonstrukcijas rezultātā tiks paaugstināta ēkas energoefektivitāte - samazināsies izmaksas par apkuri un elektrību. Papildus tiks izveidotas 60 jaunas bērnu vietas. Līdz ar to samazināsies arī bērnu rinda uz pirmsskolas izglītības iestādēm Valmieras pilsētā.

Projektu plānots pilnībā īstenot līdz 2013.gada novembrim. Līdz šī gada septembrim tiks pabeigti remontdarbi iestādes esošajā korpusā, kurā ar jauno mācību gadu bērni tiks uzņemti ierastā kārtībā. Vēl trīs mēnešus turpināsies jaunās piebūves celtniecība un iekārtošana. Kamēr norisināsies būvniecības darbi, tiks ievēroti strikti drošības noteikumi un īpaši domāts par iespējami labvēlīgākas vides radīšanu bērniem.