A A A

Līdz gada beigām vēl iespējams nobalsot par Vidzemes kultūras prioritātēm 

Drukāt
16.12.2020

Lai paustu viedokli par to, kādām kultūras aktivitātēm būtu jāsaņem finansējums Vidzemes kultūras programmas ietvaros 2021.gadā, ikviens vidzemnieks aicināts līdz gada nogalei aizpildīt aptauju par būtiskākajām kultūras prioritātēm. Pāris nedēļu laikā viedokli izteikuši jau ap 500 cilvēku.

 

 

 

 

Vidzemes plānošanas reģions jau 14.gadu gatavojas realizēt Valsts kultūrkapitāla fonda (VKKF) un AS “Latvijas valsts meži” atbalstīto kultūras programmu reģionos, kurā iespējams pretendēt uz finansējumu kultūras projektu īstenošanai. Programmas mērķis ir veicināt līdzsvarotu visu kultūras un mākslas nozaru jaunrades attīstību un kultūras mantojuma saglabāšanu valstī.

Līdzīgi kā pērn, arī šogad sabiedrības balsojuma rezultāts būs būtisks konkursa nolikuma veidošanā, definējot tās kultūras prioritātes, kurās būtu iespējams iesniegt kultūras projektu pieteikumus 2021.gadā.

Īsā laika posmā šobrīd nobalsojuši teju 500 cilvēku. Paust viedokli var pagūt vēl ikviens, līdz šī gada 30.decembrim aizpildot tiešsaistes anketu šeit, kā arī vairākās vietās klātienē (vairāk par klātienes balsošanas vietām www.vidzeme.lv).

Vidzemes plānošanas reģions saredz, ka līdz ar sabiedrības iesaisti kultūras prioritāro jomu noteikšanā, konkursam iesniegtie projekti kļūs daudzveidīgāki un arī iedzīvotāju interesēm atbilstošāki. Tāpat ikviens tiek aicināts savu izvēli izdarīt, ņemot vērā arī šī brīža izaicinājumus, ar ko sastopas kultūras nozare.

Pagājušajā gadā viedokli pauda 726 iedzīvotāji, un balsojuma rezultāts iekļauts konkursa nolikumā. Papildus, pamatojoties uz vidzemnieku ieteikumiem, šogad izveidota jauna tematiskā prioritāte – sabiedrības iesaiste un kultūrizglītība.

2020.gadā konkursam “Vidzemes kultūras programma” pavisam tika pieteikti 149 projekti par kopējo summu 637 373 EUR. Atbalstīti – 69 projekti, sadalot konkursā pieejamo finansējumu 143 000 EUR apmērām. Konkursā apstiprinātie projektu pieteikumi tika balstīti uz sabiedrības noteiktajām prioritātēm. Vairāk par īstenotajiem pasākumiem un aktivitātēm šeit.

Ar apkopoto informāciju par balsojuma rezultātiem varēs iepazīties 2021.gada janvārī Vidzemes plānošanas reģiona mājaslapā www.vidzeme.lv.

Kultūras programmu reģionos izsludina VKKF, ik gadu no jauna lemjot par konkursa realizētājiem reģionos.

Iedzīvotāju aptauja īstenota projekta “Līdzdalības budžeta procesa attīstība Baltijas jūras reģionā” (EmPaci) Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam ietvaros ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu. Vairāk šeit.

Informāciju sagatavoja:

Ieva Bīviņa,

Vidzemes plānošanas reģiona sabiedrisko attiecību speciāliste