A A A

Izdota Tamāras Skrīnas dzejas grāmata “MINI” 

Drukāt
08.04.2020

Izdevniecība “Pētergailis” 2020.gada aprīlī izdevusi valmierietes Tamāras Skrīnas grāmatu “MINI”. Daina Sirmā, dzejas grāmatas redaktore, priekšvārdā saka: “”MINI” apjoms ir mānīgs. Ap strupiem, aprautiem dzejas vārdiem plešas blīvi pieelpota, plaša, gudra un noslēpumaina laiktelpa, kur smalki niansēti sadzīvo spridzīga dabas lirika, sociāla groteska, mūžības zibšņi un dzīves smagums ar māla mēteli mugurā.”

 

 

 

Grāmatas atvēršanas svētki būs! Taču datumu, kā nojaušot šī brīža situāciju, Tamāra Skrīna iekļāvusi krājuma noslēguma trīsrindē: “Tikšanos atliksim. Līdz nenoteiktībai. Tad gan noteikti.”

Tamāra Skrīna dzīvo Valmierā. 1978. gadā iznāca viņas dzejoļu krājums "Dzintars asiņo", viņas darbi publicēti 1986. gadā izdotajā kopkrājumā "Četri". Arī laikrakstā “Liesma” periodiski lasāmi viņas dzejoļi. Ik gadus dzejniece piedalās Dzejas dienās Valmieras bibliotēkā.

Grāmatas tapšanu atbalstījuši: Valsts kultūrkapitāla fonds, Valmieras pilsētas pašvaldība, Valmieras bibliotēka, Valmieras Zonta klubs.

Sveicam un priecājamies kopā ar dzejnieci!