A A A

Pagarināta iespēja pieteikties konferencei par kultūru dažādību un ilgtspēju 

Drukāt
16.09.2019

Ziemeļvalstu starpkultūru komunikācijas tīkla (Nordic Network for Intercultural Communication, NIC) 26.konferences rīkotāji Vidzemes Augstskolā izziņo pieteikšanās termiņa pagarinājumu līdz 7.oktobrim un piesaka pirmo no konferences goda runātājiem – profesoru Dominiku Bušu (Dominic Busch) no Minhenes Bundesvēra universitātes (Universität der Bundeswehr München) Vācijā. D.Bušs konferencē uzstāsies ar priekšlasījumu “Starpkultūru ilgtstpēja: meklējot ētiskos pamatus starpkultūru komunikācijas pētniecībai”.

 

D.Buša specialitāte ir starpkultūru komunikācija un konflikti. Savos darbos viņš aplūko, kā sabiedrības ētiskā orientācija atainojas starpkultūru komunikācijas pētniecībā. D.Buša skatījumā starpkultūru komunikācijas pētniecība un prakse ir diskursīvi radīta, un pētniekiem ir nepieciešams daudz vairāk reflektēt par dažādajām ētiskajām orientācijām, kas ietekmē viņu skatījumu. Vairāk informācijas par D.Bušu atrodama šeit.

Viens no NIC 2019 konferences centrālajiem jautājumiem būs par to, kā veidot ilgtspējīgas, kultūru atšķirības respektējošas un dažādu kultūru pārstāvjus iekļaujošas kopienas. Šo problēmjautājumu aktualizē arī starptautiskā migrācija, kuras viens no blakusefektiem ir arī ar baiļu, dusmu un šķelšanās izpausmes sabiedrībā. Tas apliecina nepieciešamību pētīt un izprast gan daudzveidības radītos izaicinājumus, gan arī sniegtās iespējas.

Ikgadējā konference notiks no 28. līdz 30.novembrim. Uz to gan kā klausītāji, gan referenti aicināti dalībnieki, kuri strādā un pēta starpkultūru komunikāciju, kultūru dažādību un ar šīm tēmām saistītus jautājumus pilsoniskās līdzdalības, uzticēšanās veidošanas, izglītības un pedagoģijas, uzņēmējdarbības un vadības, starppersonu komunikācijas, diasporas, valodas, mediju, ilgtspējas un citos kontekstos.

Konferences rīkotāji aicina jomas pētniekus, studentus, praktiķus un citus interesentus iesniegt savus referātu pieteikumus. Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2019.gada 7.oktobris. Pieteikumu iesniegšanas sistēma pieejama šeit. Turpat būs pieejama un regulāri atjaunināta aktuālā informācija par konferences norisēm. Konferences darba valoda būs angļu.

Vienlaikus konferences laikā notiks arī Eiropas Sociālās politikas analīzes tīkla reģionālās vienības “ESPAnet Baltic” pasākums, kurā viena tematiskā sesija būs veltīta sociālās politikas reakcijai uz aktuālajiem izaicinājumiem. Arī uz to interesenti ir aicināti pieteikties iepriekšminētajā kārtībā. Vairāk informācijas par ESPAnet šeit.

Konferenci organizē: Vidzemes Augstskola un Ziemeļvalstu starpkultūru komunikācijas tīkls sadarbībā ar Valmieras pilsētas pašvaldību.

Vairāk informācijas par konferences saturiskajām norisēm, sazinoties ar NIC 2019 konferences organizatoriskās komitejas vadītāju Lieni Ločmeli: liene.locmele@va.lv, +37126474774.