A A A

Izglītības ziņas

šsteno projektu "Esi drošs ziemā"

19.02.2013. 15:03
4789_homesenetpublic_htmlvalmieraimagestmpesi_dross_ziema_0.jpg

Valmieras pilsētas 5. pirmsskolas izglītības iestādē "Vālodzīte" 14. februārī viesojās zaķis ? baltais un apdomīgais, un kaķis ? melnais un delverīgais jeb Līga Stebere un Ineta Vanaga, lai palīdzētu Latvijas Veselības ministrijai īstenot projektu Esi drošs ziemā.

Bezmaksas semināri profesionālās izglītības pedagogiem

14.02.2013. 15:20
4821_homesenetpublic_htmlvalmieraimagestmpprofesinalaspilnveidesseminari_0.jpg

Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts izglītības satura centrs (VISC) izstādes "Skola 2013" laikā aicina profesionālās izglītības pedagogus un prakses vadītājus apmeklēt bezmaksas seminārus 16 nozarēs. Izejot noteiktu moduļu skaitu, ikviens pedagogs saņems apliecību par profesionālo pilnveidi.

Sāksies bērnu pieteikšana mācībām 1.klasēs Valmieras pilsētā 2013./2014.mācību gadam

14.02.2013. 10:32
4825_homesenetpublic_htmlvalmieraimagestmpvalmieras_gerbonis_10_1.jpg

Piektdien, 2013.gada 1.martā sāksies pieteikumu pieņemšana bērnu uzņemšanai 1.klašu rindā pilsētas vispārējās izglītības iestādē, kas sniedz pamatizglītības programmas apgūšanas iespējas bērniem no septiņu gadu vecuma.

Par 56 profesionāļiem vairāk

13.02.2013. 15:57
4830_homesenetpublic_htmlvalmieraimagestmpdiplomsrozes_0.jpg

Sestdien, 16.februārī Vidzemes Augstskolas (ViA) ziemas izlaidums.

Pasākums sāksies ar tradicionālo Ceļa maizi - plkst.13:00 ViA telpās absolventi, augstskolas vadība un mācībspēki draudzīgā atmosfērā teiks paldies vārdus un vēlējumus. Absolventi tiks aicināti rakstīt novēlējumus ViA atmiņu grāmatā.

Attīstām Valmieras skeitparku kopīgi!

13.02.2013. 13:58
4834_homesenetpublic_htmlvalmieraimagestmpskeitparka_attistiba_0.jpg

Valmieras Jaunatnes centrs šVinda" ceturtdien, 21.februārī plkst. 17:30 Rīgas ielā 42 rīko tikšanos ar skeitotājiem un citiem interesentiem, kuriem būtu idejas vai priekšlikumi par to, kā varētu attīstīt Valmieras skeitparku.
 

 

Vidzemes reģiona jauniešu apmācības 2 daļās "Mērķē augstāk!"

12.02.2013. 17:09
4839_homesenetpublic_htmlvalmieraimagestmpfoto_4_0.jpg

Vēl nezini, kāds ir TAVS mērķis un kam tāds vispār ir vajadzīgs? Varbūt jau zini, ko vēlies, bet nezini, kā to sasniegt? TEV ir sava ideja, bet trūkst atbalsta vai iedvesmas, lai to realizētu? Ja atbildēji ar šjā" uz kaut vienu šiem jautājumiem, piesakies neformālās izglītības apmācībām "Mērķē augstāk!" Vidzemes reģiona jauniešiem (vecumā no 17 līdz 25 gadiem).

Vidzemes Augstskolā prezentēs zinātnes un pētniecības rezultātus

12.02.2013. 16:49
4841_homesenetpublic_htmlvalmieraimagestmpvia_small_0.jpg

Ceturtdien, 14.februārī plkst. 11:45 "Sporta rehabilitācijas centra" telpās J.Daliņa ielā 2 notiks 6.Vidzemes Augstskolas (ViA) zinātniski praktiskais seminārs.

Video: Valmierā norisinās projekts sociālās atstumtības un emocionālās vardarbības risku mazināšanai skolās

12.02.2013. 15:45
4843_homesenetpublic_htmlvalmieraimagestmpnams_gaujas_iela_0.jpg

Lai mazinātu sociālās atstumtības un emocionālās vardarbības riskus Latvijas Universitāte jau kopš 2012. gada ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu īsteno vērienīgu projektu, kura mērķis ir rast risinājumus, kā šīs problēmas bērnu un jauniešu vidū mazināt. Šajā projektā līdzdarbojas arī Valmieras pilsētas pašvaldība, Valmieras 5. vidusskola un Valmieras 2. vidusskolas struktūrvienība - Vakara maiņu vidusskola.

Notiks Valmieras pilsētas pašvaldības Jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas sēde

12.02.2013. 10:28
4845_homesenetpublic_htmlvalmieraimagestmpvjc_vinda_logo.jpg

Pirmdien, 18.februārī, plkst. 16.00 Valmieras pilsētas pašvaldībā notiks pirmā Jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas sēde pēc jaunā nolikuma apstiprināšanas.
 

Skolēnu mācību uzņēmumu Valentīndienas tirdziņš Vidzemes Augstskolā

11.02.2013. 16:18
4848_homesenetpublic_htmlvalmieraimagestmpvidzemesaugstskola_azgdn_11_628x471_0.jpg

Ceturtdien, 14. februārī Vidzemes Augstskolā, Cēsu ielā 4 Biznesa izglītības biedrība Junior Achievement - Latvija (JAL) sadarbībā ar Vidzemes Augstskolu organizē Skolēnu mācību uzņēmumu (SMU) Valentīndienas Vidzemes reģionālo gadatirgu, kuru apmeklēt aicināts ikviens interesents. Tirdziņš darbosies no plkst.11.30 līdz plkst.15.00.

Tirdziņā piedalīsies 15 SMU no Valmieras, Valkas, Mazsalacas.

Karjeras nedēļa Vidzemes Augstskolā

11.02.2013. 15:13
4849_homesenetpublic_htmlvalmieraimagestmpvia_2009_aug_028_0.jpg

No 12. līdz 15. februārim Vidzemes Augstskolā (ViA) norisinās Karjeras nedēļa, kuras laikā plānotas dažādas lekcijas ar nozares profesionāļu līdzdalību, no kuriem daudzi ir ViA absolventi. Visas lekcijas ir atvērtas, un ikviens ir aicināts tajās piedalīties.

Vidzemes Augstskolā notiks bezmaksas seminārs par jaunumiem nodokļu likumdošanā

11.02.2013. 13:42
4852_homesenetpublic_htmlvalmieraimagestmpvia_1_0.jpg

Piektdien, 15.februārī, plkst.11.00 Vidzemes Augstskolas (ViA) konferenču zālē Vidzemes Augstskolas Mūžizglītības centrs (ViA MC) sadarbībā ar Valsts ieņēmuma dienesta (VID) Nodokļu pārvaldes Valmieras klientu apkalpošanas centru organizē semināru nodokļu maksātājiem "Grozījumi nodokļu normatīvajos aktos, kas stājušies spēkā 2013.gada 1.janvārī". Semināru būs iespējams vērot arī tiešraidē www.va.lv/tiesraide.

Projekta šAtšķirīgais vieno!" iesaistīto jauniešu pirmā tikšanās

11.02.2013. 12:39
4855_homesenetpublic_htmlvalmieraimagestmpharitas_logo_0.jpg

Vidzemes kultūras un mākslas biedrība "Haritas" projektu realizē sadarbībā ar Rīgas Ukraiņu vidusskolu, Valmieras 5. vidusskolu un Valmieras 2. vidusskolu. Projektā tieši ir iesaistīti sešdesmit šo skolu jaunieši vecumā no 15 līdz 18 gadiem.

Kļūsti par UGUNS PAVĒLNIEKU un laimē ceļojumu uz Šveici!

08.02.2013. 08:25
4863_homesenetpublic_htmlvalmieraimagestmpvraa_logo_transp_small.jpg

Lai pievērstu jauniešu uzmanību ugunsdrošības jautājumiem, Valsts reģionālās attīstības aģentūra un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests aicina vispārējās izglītības iestāžu 7.un 8.klašu skolēnus pārbaudīt savas zināšanas, piedaloties konkursā "Uguns pavēlnieks" un cīnoties par galveno balvu - ceļojumu uz Šveici.

Informātikas valsts olimpiādē piedalīsies arī skolniece no Valmieras

07.02.2013. 08:30
4867_homesenetpublic_htmlvalmieraimagestmpbinarais_kods_0.jpg

7. un 8. februārī Daugavpilī norisināsies Informātikas (programmēšanas) valsts olimpiāde gan 8.-10.klašu, gan 11.-12.klašu grupām.

Uz olimpiādes sacensībām katrā vecuma grupā tika uzaicināti ne vairāk kā 40 izglītojamie. Viņu vidū ar savām zināšanām un prasmēm sacentīsies arī Valmieras Valsts ģimnāzijas 10. klases skolniece Ieva Radvilaviča (skolotāja Indra Caune).

Pirmklasniek, Tava diena šVindā"!

06.02.2013. 16:24
4869_homesenetpublic_htmlvalmieraimagestmpvjcvinda_sniegs_0.jpg

Valmieras Jaunatnes centrs šVinda" 1. klašu skolēnu brīvlaikā piedāvā pirmklasniekiem tuvāk iepazīties ar nodarbībām dažādos pulciņos. 12. februārī jau no plkst. 10.00 iespēja iesaistīties šVindas" pedagogu sagatavotajā daudzveidīgu aktivitāšu piedāvājumā.

 

 

 

 

12. februāra aktivitātes 1.klašu skolēniem Valmieras Jaunatnes centrā "Vinda":

Publicitātes palīgs jauniešu organizācijām Valmierā

06.02.2013. 09:48
4871_homesenetpublic_htmlvalmieraimagestmppublicitates_paligs_jaun_org_0.jpg

Valmieras Jaunatnes centrs "Vinda" izveidojis informatīvu materiālu pilsētas jaunatnes organizācijām un apvienībām - "Publicitātes palīgs jauniešu organizācijām". Tajā apkopota informācija par iespējām publiski izvietot informāciju par aktivitātēm organizācijā, lai piesaistītu cilvēku uzmanību. Publicitātes palīgs elektroniskā formātā pieejams mājas lapās vjcvinda.lv un valmiera.lv sadaļā "Jauniešiem"- "Noderīga informācija".

Aicina piedalīties profesionālās pilnveides programmā "Pedagoģiskās darbības pamati"

05.02.2013. 13:38
4882_homesenetpublic_htmlvalmieraimagestmppicture_052_0.jpg

No 22. februāra Valmierā būs iespēja apgūt profesionālās pilnveides 72 stundu B programmu "Pedagoģiskās darbības pamati", kas domāta cilvēkiem bez pedagoģiskās augstākās izglītības vai ar vidējo profesionālo izglītību, kuri vēlas strādāt izglītības iestādē. Programmas apguves rezultātā tiks iegūtas tiesības strādāt interešu izglītībā un profesionālajā izglītībā. Kursu maksa - LVL 110,00. Kursi notiks piektdienās, sestdienās Valmieras Pārgaujas sākumskolā.

Floristikas pulciņš "Dabas pētnieki"

05.02.2013. 09:37
4883_homesenetpublic_htmlvalmieraimagestmpizstades_apmeklejums_riga_0.jpg

Nu jau otro mācību gadu Valmieras Pārgaujas sākumskolā darbojas mazo floristu pulciņš "Dabas pētnieki". Tajā piedalās skolnieki no 1.līdz 4.klasei. Floristika ir brīnišķīgs veids kā rosināt skolēnu interesi par dabu, ļaut katram dalībniekam sajust dabas procesu cikliskumu, veicināt radošumu un atvērtību pasaules uztverei. Nodarbības rosina dalībniekus patstāvīgi domāt un savu ideju praktiski realizēt, izmantojot dabā atrodamus materiālus.

Apbalvoti Starptautiskā jauno pianistu konkursa laureāti

05.02.2013. 09:12
4884_homesenetpublic_htmlvalmieraimagestmppiano_paper_0.jpg

 

30. janvārī notika ikgadējais Valmieras Mūzikas skolas rīkotais XVIII Starptautiskais jauno pianistu konkurss, kurā uzstājās dalībnieki no Latvijas un Ukrainas mūzikas skolām.