A A A

Prakses iespējas ārkārtējās situācijas laikā  

Drukāt
12.03.2021

Valmieriete, Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes, bakalaura studiju programmas “Skolotājs” apakšprogrammas “Pirmsskolas un sākumskolas skolotājs” 4.kursa studente Samanta Vergina ārkārtējās situācijas laikā Valmieras 2.vidusskolā īstenoja kvalifikācijas un integrēto mācību praksi. Ārkārtējās situācijas dēļ, prakses izpilde bija citādāka, nekā ierasts. 
 

 

Prakse tika organizēta divos periodos. Pirmais posms bija decembra mēnesī, otrais -  februārī. "Decembrī  bija iespēja mācības vērot klātienē, iedvesmoties no tā, kā norit skolotājas sadarbība ar skolēniem. Man bija iespēja iegūt ļoti vērtīgu pieredzi, analizējot kā skolēni pielāgojas esošajai situācijai, kā norit mācības, kad skolā vienlaicīgi atrodas tikai dažas klases. Protams, bija nedaudz neierasti staigāt pa skolas gaiteņiem un nesastapt bariņu ar skolēniem. Manas izjūtas bija līdzīgas teicienam: klusums pirms vētras. Praksi uz kādu laiku pārcēla un tajā atgriezos februāra mēnesī, taču šoreiz attālināti. Uzsākoties šim prakses periodam, man šķita, ka būs neiespējami veikt prakses darbus un turpināt iegūt sev vēlamo pieredzi, kā arī bija neskaidrs, kā nodot skolēniem zināšanas, kuras tiem jāapgūst," stāsta Samanta.

"Pateicos Valmieras 2.vidusskolai, kura, neskatoties uz sarežģīto situāciju atbalsta studentus, jaunos skolotājus, un rod iespēju apgūt praktiskas iemaņas. Lai cik savādi tas nebūtu, arī strādājot attālināti, izdevās veikt visus prakses uzdevumus, kas sākumā šķita nerealizējami. Noteikti varu atzīt, ka nebija viegli. Pielāgošanās prakses norises formātam prasīja vairāk laika, izdomas un uzmanības. No sākuma man, kā topošajai skolotājai, bija grūti izprast, kā labāk skolēniem piedāvāt jauno mācību apguves “vielu”, ar kādām metodēm veiksmīgāk nostiprināt iepriekšējās zināšanas. Turklāt, interesanti, ka viens no galvenajiem izaicinājumiem, ar kuru sastapos - kā noturēt skolēnu uzmanību ilgāk par 20 minūtēm," uz attālināto mācību izaicinājumiem norāda Samanta.

Samanta, ņemot vērā jaunākās izglītības tendences un augstskolā iegūtās zināšanas un prasmes, prakses laikā veidojusi mācību stundas tā, lai skolēniem tās būtu pēc iespējas aizraujošākas. "Man bija jāatrod, metode, kas ir saistoša bērna uzmanības noturēšanai. Interesanta ekrānā piedāvāta informācija šo uzmanības noturēšanas faktoru var nodrošināt. Nenoliedzami, uzmanības noturēšanai vērtīgas ir arī praktiskās darbošanās.  Es izmantoju dažādas interneta lietotnes, piemēram, toytheater.com, wordwall.net, liveworksheets.com,menti.com u.c. Līdztekus uzmanības pievēršanai, bērnam ir jāiemācās svarīgas prasmes - kā iegaumēt, domāt un analizēt apgūto informāciju. Tas ir lielākais izaicinājums ikvienam skolotājam. Pieredzēju un varu secināt, ka attālināto mācību apstākļos, sadarbības loma starp skolēniem, vecākiem un skolotāju pieaug."

"Pateicos Valmieras 2.vidusskolas izglītības tehnoloģei Sanita Eglītei, kas kopā ar kolēģiem dalījās ikdienas notikumos, parādīja, cik būtiski pedagogam  ir attīstīties līdzi laikam un izprast jaunās paaudzes domāšanas veidu un intereses.  Apmācīja kā rast kompromisu starp pilnveidoto mācību programmu un mācību līdzekļu klāstu ikdienas nodarbībās, demonstrēja skolas iestrādnes, kā uzkonstruēt efektīvu stundu izmantojot R. Gaņjē deviņus mācību notikumus, kas paver plašāku redzesloku, iespējas un rosina izmēģināt jauno. Tāpat man bija iespēja apgūt pieredzi, kā realizēt klasvadību atrodoties tālumā, kā neapjukt pārsātinātajā digitālo mācību līdzekļu klāstā un tehnoloģijas mācību procesā izmantot jēgpilni. Man bija iespēja katru dienu pieredzēt pašai tiešsaistes nodarbībās, kā mainās mācību procesa gaita, ja tiek veidots bērncentrētas, integrētas mācību nodarbības. Šādas nodarbības palīdz skolēniem saskatīt dabā un sabiedrībā esošās sakarības, apzināties savas intereses un izzināt pētāmo jautājumu padziļinātāk," tā Samanta par Valmieras 2.vidusskolā gūto pieredzi.

Valmieras 2.viduskolas skolotāji prakses laikā atzīmējuši, ka digitāls saturs paver skolotājam iespējas labāk pielāgot mācību saturu, to vairāk dažādot, nodrošināt diferenciāciju, pievienot papildjautājumu tiem, kas strādā ātrāk, rūpēties par to, lai mācību saturs un līmenis atbilstu katram skolēnam individuāli. 

"Liels ieguvums manam turpmākajam darbam un potenciālam bija šī  iespēja realizēt un pārbaudīt savas idejas praktiskā darbībā, nonākt pie vērtīgām atziņām, ticēt sev un gūt pieredzi no sadarbības kolēģiem," pauž Samanta par izaugsmi prakses laikā.

Lai sniegtu kvalitatīvu izglītību skolēniem, pedagogiem ir jāiegulda liels laika resurss. Sākot jau ar aktuālākās informācijas, tendenču izzināšanu izglītībā, nodarbību plānošanu, atbilstošāko mācību materiālu atlasi, sagatavošanu, modernāko tehnoloģiju lietošanu, aizraujošu lietotņu izpēti un piemērošanu konkrētam vecumposmam. Ar ekrāna starpniecību atraktīvi realizēt visu  iecerēto ir  nepieciešama liela profesionalitāte, jo skolotājs vienlaicīgi realizē vairākas lomas.

Veiksmi un izturību skolotājiem, skolēniem un viņu vecākiem!

Informāciju sagatavoja:
Valmieras 2.vidusskolas praktikante
Samanta Vergina