A A A

Valmiera gatavojas nākamajam mācību gadam 

Drukāt
26.02.2021

Lai nākamajā mācību gadā bērniem un jauniešiem, kuri izvēlēsies mācīties Valmierā, nodrošinātu kvalitatīvu un daudzveidīgu izglītību, jau šobrīd, Valmieras Izglītības pārvaldei sadarbojoties ar izglītības iestāžu vadītājiem, norit aktīvs darbs. 

 

Noteiktais skolēnu skaits Valmieras skolās nākamajā mācību gadā

Valmieras pilsētas pašvaldības 25.februāra domes sēdē apstiprināts skolēnu skaits Valmieras vispārējās izglītības iestāžu 1., 7. un 10.klasēs 2021./2022.mācību gadam. Liela pieprasījuma gadījumā izglītības iestādei ir iespēja saskaņot skolēnu skaita izmaiņas, taču nepārsniedzot 10% no noteiktā kopējā skolēnu skaita katrā klašu grupā. 

“Viens no Valmieras mērķiem ir nodrošināt tādu izglītību, kas ne vien skolēniem sniedz zināšanas un prasmes turpmākajai dzīvei, bet arī nākotnē paver iespējas, ko novērtē darba devēji vietējā un arī starptautiskā līmenī. Par skolēnu skaita noteikšanu tika lemts jau otro gadu pēc kārtas. Tas ir svarīgi, lai turpinātu nodrošināt jaunā mācību satura pilnvērtīgu ieviešanu un apgūšanu. Tāpat ir jāievēro iekļaujošās izglītības aspekti un arī higiēnas prasību normas. Skolēnu skaits noteikts sadarbībā ar izglītības iestāžu vadītājiem, izvērtējot un ņemot vērā arī skolas tehniskās un cilvēkresursu iespējas. Vēlos uzsvērt, ka ikvienam bērnam un jaunietim, kurš vēlas mācīties Valmierā, to arī būs iespēja darīt,” skaidro Valmieras Izglītības pārvaldes vadītāja vietniece Iveta Pāže.

Valmieras sākumskola:

 • līdz 100 skolēniem – 1.klasē.

Valmieras Pārgaujas sākumskolā:

 • līdz 100 skolēniem – 1.klasē.

Valmieras 2.vidusskolā:

 • līdz 50 skolēniem – 1.klasē;
 • līdz 50 skolēniem – 7.klasē;
 • līdz 50 skolēniem (dienas nodaļā) un līdz 30 skolēniem (neklātienes / tālmācības nodaļā) – 10.klasēs.

Valmieras 5.vidusskolā:

 • līdz 50 skolēniem – 1.klasēs;
 • līdz 52 skolēniem -  7.klasēs;
 • līdz 56 skolēniem – 10.klasēs.

Valmieras Viestura vidusskolā:

 • līdz 75 skolēniem – 1.klasēs;
 • līdz 84 skolēniem – 7.klasēs;
 • līdz 56 skolēniem – 10. klasēs.

Valmieras Valsts ģimnāzijā:

 • līdz 84 skolēniem – 7.klasēs;
 • līdz 84 skolēniem – 10.klasēs.

Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzijā:

 • līdz 106 skolēniem – 7.klasēs;
 • līdz 106 skolēniem 10.klasēs.

Bērnu uzņemšana 1.klasēs

Topošo pirmklasnieku vecāki, kuru bērni savu pirmo skola dienu piedzīvos šī gada septembrī, esiet aicināti no 1.marta līdz 30.aprīlim aizpildīt pieteikumu bērna uzņemšanai 1.klasē Valmieras vispārējās izglītības iestādē.

Visērtāk un drošāk ārkārtējās situācijas laikā topošo pirmklasnieku vecākiem pieteikumu būs iesniegt elektroniski portālā www.latvija.lv vai parakstot ar drošu elektronisko parakstu un nosūtot uz e-pasta adresi pasts@valmiera.lv, tikai objektīvu iemeslu dēļ anketu var iesniegt arī klātienē. Plašāka informācija šeit.

Mācību virzienu izvēle topošajiem 10.klašu skolēniem

No 2020.gada 1. septembra būtiskas izmaiņas mācību procesā sagaidīja 10. klašu skolēnus –  visās Latvijas vispārējās vidējās izglītības iestādēs sākta jauna vispārējās vidējās izglītības satura ieviešana, kas paredz mērķtiecīgu mācību virziena izvēli. Valmieras skolas izvēlei piedāvās – matemātikas, dabaszinātnes, tehnoloģiju, valodu, sociālo un pilsonisko vai kultūras izpratnes un pašizpausmes jomu.

9.klašu absolventi – topošie vidusskolēni – šī gada jūnijā aicināti izvēlēties savām interesēm, spējām un nākotnes plāniem piemērotāko vidusskolas programmu. Aktuālā informācija par mācību virzieniem šī mācību gada noslēgumā tiks publicēta Valmieras mājaslapā www.valmiera.lv, kā arī skolu mājaslapās.

Plašāka informācija par pilnveidoto mācību saturu mājaslapā www.skola2030.lv.

Daudzveidīgas ārpusstundu aktivitātes

Valmierā bērniem un jauniešiem ir daudz iespēju saturīgi pavadīt brīvo laiku, pilnveidojot dažādas prasmes Valmieras profesionālās vidējās un profesionālās ievirzes izglītības iestādēs – Valmieras Bērnu sporta skolā un arī Bertānu Valmieras basketbola skolā jau no 1.janvāra jaunie sportisti var spodrināt savu talantu, Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolā vai mācoties vecākajā mūzikas skolā ārpus Rīgas, kas pagājušā gada rudenī atzīmēja 100 gadu jubileju. Tāpat jaunieši aicināti izmantot daudzveidīgo interešu izglītības programmu piedāvājumu Valmieras Jaunatnes centrā “Vinda” un vispārējās izglītības iestādēs.

Valmierā viss ir tuvu, tāpēc jebkur iespējams nokļūt kājām. Te mīl un rūpējas par dabu. Par videi draudzīgu attieksmi manīt liek arī jaunie Gaujas zelta smilšu krāsas hibrīdautobusi, kas daļu enerģijas sev saražo paši. Valmieras skolu skolēniem braucieni pilsētas sabiedriskajā transportā ir bez maksas.     

Gribu mācīties Valmierā, bet dzīvoju citur

Pēdējo gadu laikā izglītības iespējas novērtē ne vien Valmieras, bet arī citu Latvijas pilsētu un novadu skolēni (37% uz 2020.gada 1.septembri) un viņu vecāki, mācībām izvēloties tieši kādu no Valmieras skolām. Lai Valmieras izglītības iestāžu skolēniem, kuriem nav iespējams katru dienu pēc skolas nokļūt mājās, nodrošinātu ērtu, drošu un sakārtotu vidi, kā arī palielinātu pieejamo vietu skaitu, tika pārbūvēta skolēnu dienesta viesnīca “Auseklis” Ausekļa ielā 25B, iegūstot 177 labiekārtotas vietas. Drīzumā notiks pārbūves darbu 2.kārta dienesta viesnīcas ēkai. Pēc pārbūves darbiem dienesta viesnīcā “Auseklis” kopā būs 308 vietas. Skolēniem pieejama arī dienesta viesnīca J.Enkmaņa ielā 14.

Valmierā pieejamas visas priekšrocības skolēna personības izaugsmei. Mācies un atklāj sevi Valmierā!

Plašākai informācijai aicinām sazināties ar Valmieras Izglītības pārvaldi, rakstot e-pastu vip@valmiera.lv vai zvanot pa tālruni 64207139.

VIDEO