A A A

Karantīnas laikā darbību pārtrauc atsevišķas grupas PII “Ezītis” un PII “Sprīdītis” 

Drukāt
21.01.2021

Konstatējot saslimšanu ar Covid-19, karantīna līdz 2.februārim noteikta pirmsskolas izglītības iestādes (PII) “Ezītis” 4.grupai “Kaķēni” un līdz 1.februārim 7.grupai “Taurenīši”. Līdz 2.februārim karantīnā atrodas arī PII “Sprīdītis” grupiņa “Saulītes”. Lēmums pieņemts, pamatojoties uz Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) ieteikumiem. Izmaiņas neattiecas uz pārējām PII “Ezītis” un PII “Sprīdītis” grupām, tās var turpināt darbu ierastajā režīmā.

 

PII “Ezītis” 18.janvārī testu veikuši 43 darbinieki, no tiem divi bija pozitīvi. Nākamajā nedēļā notiks atkārtota PII “Ezītis” personāla testēšana. PII “Ezītis” aicinājumam veikt siekalu testus bērniem atsaucās 109 bērnu vecāki, no tiem līdz šim 80 nodoti Covid-19 pārbaudei. Jautājumu gadījumā PII "Ezītis" bērnu vecākiem iespējams sazināties ar iestādes medmāsu Lailu Gavari, zvanot pa tālruni 26498259.

Savukārt PII “Sprīdītis” testu veikuši 56 darbinieki, no kuriem viens bija pozitīvs. Darbinieks, kuram konstatēts pozitīvs Covid-19 tests, ir bez saslimšanas simptomiem. PII “Sprīdītis” aicinājumam veikt siekalu testu bērniem sākotnēji atsaucās 64 bērnu vecāki, visi testi bija negatīvi. 21.janvārī pārbaudei nodoti vēl trīs bērnu siekalu testi, kuriem tiek gaidīts rezultāts.  

PII “Ezītis” un PII “Sprīdītis” ir nosūtījušas bērnu vecākiem SPKC sagatavotu informāciju par nosacījumiem bērniem, kuri ir kontaktpersonas un kuriem ir jāievēro mājas karantīna.

Atrodoties karantīnā, aicinām bērnu vecākus sekot līdzi bērnu un savam veselības stāvoklim, vērot, vai neparādās augšējo elpceļu saslimšanas pazīmes, paaugstināta ķermeņa temperatūra, klepus, rīkles iekaisums, apgrūtināta elpošana u.c., un, parādoties simptomiem, telefoniski sazināties ar ģimenes ārstu par tālāko rīcību.

Karantīnā esošajiem:

  • uzturēties dzīvesvietā vai citā uzturēšanās vietā un kopā ar vecākiem būt pieejamiem saziņai un sadarbībai ar ģimenes ārstu un citām ārstniecības personām;
  • neveidot tiešus kontaktus ar citiem cilvēkiem (neuzņemt viesus, nedoties privātās vizītēs, uz izglītības iestādi, sabiedriskām un publiskām vietām un telpām, kur uzturas daudz cilvēku);
  • ievērot SPKC epidemiologa un ārsta norādījumus;
  • mājas karantīnu pārtraukt tikai ar ārstējošā ārsta atļauju.

Vienam no vecākiem, kuru bērns ir karantīnā, lai nodrošinātu bērna pieskatīšanu (nav iespējams to apvienot ar attālināto darbu vai mājsaimniecībā nav cita persona, kura varētu pieskatīt bērnu), jāsazinās ar ģimenes ārstu un jāatver B slimības lapa. Savukārt vienam no vecākiem, kuru bērns konkrētās grupas PII pirms karantīnas noteikšanas neapmeklēja (tātad bērns nav noteikts kā kontaktpersona) un kuram būtu tagad jāatsāk apmeklēt PII grupiņa, karantīnas laikā ir iespēja saņemt vienreizēju slimības palīdzības pabalstu. Vairāk informācijas šeit.

Valmieras pilsētas pašvaldība, atsaucoties SPKC aicinājumam, pēc brīvprātības principa organizējusi Covid-19 testēšanu izglītības iestāžu darbiniekiem. Veikta arī izglītības iestāžu bērnu vecāku aptauja, lai noskaidrotu viedokli par iespēju testu veikt arī bērniem. Siekalu testu veikšanai atsaukušies 565 bērnu vecāki.