Mācību procesam jābūt dinamiskam

12.01.2021

Liene Miķīte ir viena no izglītības projekta “Mācītspēks” dalībniecēm, kura projektam pieteicās, sekojot intuīcijai un dzinulim, kas valodnieci neatlaidīgi mudināja teikt “Jā!” iepriekš neiepazītajam un izaicinošajam pedagoga darbam. Profesionālās izglītības kompetences centra (PIKC) “Valmieras tehnikums” angļu valodas skolotāja Liene Miķīte stāsta par savu pieredzi, aicinājumu un ieklausīšanos sirdsbalsī.

 

Pirms uzsāku darbu skolā, es vairākus gadus strādāju par tulku un šajā profesijā 2018. gadā ieguvu arī profesionālo bakalaura grādu. Lai gan, darbojoties kā tulks, uzkrāju daudz zināšanu un pieredzi, mani nepameta sajūta, ka vēlos kaut ko mainīt. Vairākus gadus biju pašnodarbināta, – tas arī bija iemesls, kādēļ vēlējos pārmaiņas un aktīvāku komunikāciju darba vidē.

Izjutu vēlmi nodot savas valodas zināšanas citiem un strādāt kolektīvā, – vienmēr esmu tajā saskatījusi augstu pievienoto vērtību. 2019. gadā uzsāku darbu PIKC “Valmieras tehnikums” kā angļu valodas skolotāja. Man ir ļoti svarīgi attīstīties un ilgstoši nepalikt komforta zonā. Skolotāja amats ļāva apvienot šīs abas vēlmes.

Pavasarī, kad tuvojās mācību gada noslēgums, sāku analizēt savu veikumu, lai saprastu, vai vēlos turpināt skolotājas darbu. Kopumā secināju, ka esmu īstajā vietā, bet nepieciešams pilnveidoties un apgūt papildu zināšanas, lai varu realizēt visu savu potenciālu un sniegt jauniešiem kvalitatīvu mācību saturu

Pavisam drīz “uzdūros” projektam “Mācītspēks”. Ilgstoši domāju par to, vai pieteikties, jo vēlējos būt pārliecināta par savu izvēli. Šķiet, pieteikuma anketu nosūtīju pēdējā atlases dienā, bet tālākais process jau lika saprast, ka esmu izdarījusi pareizo izvēli, jo kopš tā brīža jutu patiesu aizrautību.

Mani tuvinieki mani ļoti atbalstīja lēmumā pieteikties projektam “Mācītspēks” un iegūt pedagoga kvalifikāciju, jo zināja, ka vienmēr meklēju veidus, kā pilnveidoties. Arī no kolēģu puses skolā saņēmu uzmundrinošus vārdus, jo ikviens zina, ka izglītības standartos un sabiedrībā parādās arvien jaunas tendences un ka mācību procesam ir nepārtraukti jāpielāgojas un jādodas līdzi.

Apgūt jauno un dalīties pieredzē

Projekta ietvaros galvenokārt vēlējos apgūt praktiskas iemaņas un zināšanas. Uzskatu, ka šīs izglītības studijas sniedz iespēju šīs iemaņas izkopt vairāk un augstākā līmenī, nekā iepriekš biju gaidījusi. Katru nedēļu es uzzinu un praktizēju ko jaunu un noderīgu, kas dienu no dienas turpina mani padarīt par spēcīgāku pedagogu un personību.

Līdz šim brīdim spilgtākās emocijas ir par vasaras mācībām Jelgavā. Man tā bija pilnīgi jauna pieredze. Visi dalībnieki tiek sapulcēti, lai divu nedēļu garumā no rīta līdz vakaram mācītos, ģenerētu idejas un dalītos tajās. Tas bija īpaši, jo mēs pārstāvējām ļoti dažādas profesijas. Spēja socializēties ar citiem projekta dalībniekiem un pasniedzējiem visdažādākajos ārpusstudiju pasākumos un nodarbībās ir neaizmirstama un sirdi sildoša pieredze. Tiesa gan, šobrīd jāmeklē veidi, kā šīs aktivitātes organizēt attālināti. Taču varam aktīvi dalīties ar savām zināšanām un kopīgi produktīvi pavadīt laiku. To ir grūti gūt klasiskā studiju procesā, kad tikai pa retam izdodas saorganizēties kādam kursa pasākumam. Projekta “Mācītspēks” ietvaros veidojas patiesi cieša kopienas sajūta.

Pārvarot klupšanas akmeņus un izaicinājumus

Manā pirmajā mācību gadā, vēl pirms dalības projektā man kā skolotājai trūka zināšanas par klasvadību un mācību pieejām. Atskatoties uz šo laiku, sapratu, ka ļoti bieži mainīju savu pieeju mācību stundām. Pamēģināju vienu, šķita, ka nedarbojas. Mēģināju citādi, atkal nekā. Tā turpināju uz priekšu un atpakaļ. Pēc šīs vasaras mācību nometnes sapratu, ka jauniešiem ir jāpierod pie konkrētās kārtības un prasībām, tādēļ jābūt konsekventai un pie konkrētā uzvedības modeļa, ko vēlos īstenot mācību stundās, ir jāpieturas ilgstoši. Šobrīd cenšos īstenot pozitīvās uzvedības modeli.

Tomēr svarīgi saprast, ka pareizās metodes pielietošana tevi vēl nepadara par labu skolotāju. Manuprāt, tā pamatā ir neizsīkstoša enerģija un vēlme mācīt – tas ir kopums, ko vienā vārdā varētu nosaukt par “mācītspēku”. Personīgi man kā skolotājai enerģija periodiski pazūd, bet, ja ir vēlme mācīt, tad pēc atpūtas spēki atjaunojas, un idejas rosās no jauna.

Lielākais izaicinājums, ar ko šogad saskaros, ir jauniešu sagatavošana centralizētajam valsts eksāmenam angļu valodā, jo daru to pirmo reizi un eksāmenam gatavojamies attālināti. Izmēģinu dažādas pieejas, - visinteresantāk līdz šim bija īstenot runāšanas uzdevumu treniņus tiešsaistē. Tā ir nebijusi pieredze gan jauniešiem, gan man – mācāmies visi.

Lielākais sasniegums un gandarījums kā jebkuram skolotājam ir dzirdēt no savu skolēnu puses: “Paldies, skolotāj, šī mācību stunda bija vērtīga!” Priecājos par katru mācību stundu, kas aizvadīta pozitīvā atmosfērā un produktīvā mācību garā. Pagaidām šķiet, ka informācijas un komunikācijas tehnoloģiju rīku iesaistīšana mācību procesā varētu būt mana stiprā puse.

Reģionālais šarms slēpjas vienotībā un kopības sajūtā

Vienmēr esmu izjutusi vēlmi pēc kopības sajūtas un vienojošas atmosfēras mācību vidē, ko man strādājot šeit, Valmierā, ir sanācis notvert ne vienu reizi vien. Papildus tam tehnikuma specifika ir tā, ka jaunieši ir no vairākiem reģioniem, un līdz ar to tehnikums apvieno cilvēkus no visdažādākajām vietām vienā klasē. Nereti ārpusmācību pasākumos – maratonos, gājienos, sporta spēlēs un koncertos – piedalās viss kolektīvs, iesaistot gan skolotājus, gan studentus, tādejādi vienojot visu tehnikuma kopienu.

Manuprāt, reģionālajām izglītības iestādēm ir vieglāk izveidot savu identitāti, kas vieno un veido kopības sajūtu. Tas attiecīgi palīdz darba organizācijā un iekšējās komunikācijas veidošanā un uzturēšanā.

Novērtē gan kolēģi, gan skolēni

Vineta Melngārša, PIKC “Valmieras tehnikums” direktore: “Esam priecīgi, ka 2019. gadā Valmieras tehnikuma pedagoģiskajam kolektīvam piepulcējās Liene – kolēģe un skolotāja, kura ar savu pozitīvo attieksmi, ieinteresētību, degsmi, radošumu vēlas un spēj ieinteresēt jauniešus sākt un turpināt apgūt angļu valodu. Skolotāja, kura pati mācās, nebaidās meklēt, mēģināt pielietot savās stundās dažādas darba metodes un paņēmienus gan klātienē, gan attālinātajā mācību periodā. Kura dalās ar savu pieredzi gan koleģiāli, gan izglītojoši. Viņas miers un smaids stundās veicina savstarpējo uzticēšanos klasē un individuālajā darbā. Jānovērtē arī viņas spēja atvērti un profesionāli runāt ar kolēģiem par iespējām un vajadzībām, kas rodas, lai uzlabotu stundu kvalitāti un veicinātu jaunā satura ieviešanu un īstenošanu.”

Pozitīvu novērtējumu par jauno skolotāju pauž ne tikai Lienes kolēģi un skolas vadība, - neizpaliek arī viņas skolēnu novērtējums. Labiem vārdiem par skolotāju vēlējies dalīties arī kāds 3.kursa jaunietis. “Liene Miķīte ir mūsdienīga un saprotoša skolotāja, uz kuras stundām gribas iet!” uzsver A.Tālums.

Jāpiemin, ka projektā “Mācītspēks” ir iesaistījies arī Valmieras 2.vidusskolas vēstures pedagogs Arkādijs Karavājevs.

Par projektu “Mācītspēks”

Skolotāju izglītības projekta “Mācītspēks” mērķis ir spējīgu un motivētu dažādu jomu profesionāļu piesaiste skolotāja darbam, nodrošinot nepieciešamo izglītību un praktiskās mācības. Projekta “Mācītspēks” ietvaros tiks sniegta iespēja 100 atlasītiem kandidātiem viena studiju gada laikā iegūt pedagoga kvalifikāciju un otra gada laikā turpināt profesionāli pilnveidoties, lai kļūtu par skolotāju kādā no Latvijas skolām.

Līdz 2021.gada 1.martam notiek otrā pieteikšanās kārta, tāpēc interesenti ir aicināti sekot līdzi aktuālajai informācijai projekta mājaslapā www.macitspeks.lv.