A A A

Mācību procesa organizēšana Valmierā (aktualizēts 11.01.)  

Drukāt
11.01.2021

Tā kā epidemioloģiskā situācija valstī pagaidām nav stabilizējusies, rūpējoties par skolēnu un pedagogu veselību, 2021.gada 7.janvāra Ministru kabineta sēdē lemts turpināt ievērot piesardzības pasākumus mācību procesa organizēšanā Covid-19 izplatības mazināšanai.

 

Klātienes izglītības procesu turpina īstenot visas Valmieras pirmsskolas izglītības iestādes.

1.– 4. klasēm pagarināts brīvlaiks līdz 25. janvārim.

5.-6.klašu skolēni mācās attālināti. Skolēniem, kuri līdz šim saņēmuši brīvpusdienas, dzīvo Valmierā un kuru vecāki atsaucās piedāvājumam, attālinātā mācību procesa laikā tiek nodrošināta siltu brīvpusdienu piegāde. Skolēniem, kuri mācās Valmieras izglītības iestāžu 5.-6.klasēs, bet dzīvo ārpus Valmieras un kuru vecāki atsaucās aicinājumam, Valmieras pilsētas pašvaldība attālināto mācību laikā nodrošinās pārtikas produktu pakas. Brīvpusdienu piegāde ārkārtējās situācijas laikā joprojām turpinās projektā “Pumpurs” iesaistītajiem audzēkņiem.

Valmieras Gaujas krasta vidusskolā – attīstības centrā līdz 22. janvārim mācības organizē šādi:

  • pirmsskolas bērni mācās klātienē, turpina darboties diennakts grupas;
  • 1.-4. klašu skolēniem ar dzirdes traucējumiem un skolēniem ar garīgās attīstības traucējumiem ir pagarināts brīvlaiks līdz 22. janvārim;
  • 5.-9. klašu skolēni ar garīgās attīstības traucējumiem un 5.-12. klašu skolēni ar dzirdes traucējumiem mācās attālināti;
  • 1.-9. klašu skolēni ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem mācās klātienē skolā (skolēni var nelietot sejas maskas).

Aktuālajai informācijai par mācību procesu Valmieras Gaujas krasta vidusskolā – attīstības centrā iespējams sekot līdzi mājaslapā www.vgv.lv.

Jāatgādina, ka 7.-12. klašu izglītojamie, profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi un augstskolu studenti attālināti mācās jau kopš 4. janvāra.

Klātienē drīkstēs notikt klīniskā prakse rezidentūrā un praktiskās nodarbības 6. studiju gada medicīnas studentiem, lai sniegtu atbalstu slimnīcām.

Citas praktiskās nodarbības (arī individuāli) iespējamas tikai attālināti. Interešu izglītība un dažādi mēģinājumi arī drīkstēs notikt tikai attālināti.

Plānots, ka no 25.janvāra skolās klātienē atgriezīsies 1.-4.klašu bērni, kā arī  9. un 12.klašu skolēni, kuriem šogad jākārto noslēguma eksāmeni. Ministru kabinets iepriekš lēmis, ka, mācību procesam atsākoties klātienē, skolās maskas jānēsā mācību stundu laikā un ārpus mācību procesa gan skolēniem, gan skolotājiem. Valmieras pilsētas pašvaldība gan skolēniem, gan skolotājiem ir sagādājusi un nodrošinājusi vienu vairākkārt lietojamo sejas masku, kā arī sejas maskas plāno nodrošināt Izglītības un zinātnes ministrija.

No 25.janvāra 5.-6.klašu, 7.-8.klašu, 10.-11.klašu skolēni turpinās mācīties attālināti.

Mainoties epidemioloģiskajai situācijai valstī, pašvaldībā vai konkrētā izglītības iestādē ir iespējamas izmaiņas mācību procesa organizācijā. Skolēnu un viņu vecākus aicinām sekot līdzi aktuālajai informācijai izglītības iestāžu mājaslapās, portālā “E-klase” vai jautājumu gadījumā vērsties pie klašu audzinātājiem.

Plašākai informācijai aicinām sazināties ar Valmieras Izglītības pārvaldi, rakstot e-pastu vip@valmiera.lv.

Foto: Pexels.com