A A A

1.-6.klašu mācību organizēšana Valmieras skolās no 30.novembra  

Drukāt
26.11.2020

Saglabājot iespēju īstenot mācības klātienē jaunāko klašu skolēniem, Ministru kabinets lēmis no 30.novembra līdz 18.decembrim pastiprināt piesardzības pasākumus izglītības iestādēs Covid-19 izplatības mazināšanai.

 

Noteikumi paredz, ka turpmāk telpās jānodrošina ne mazāk kā 3 m2 uz 1 skolēnu (1.-6.klase), ja tas nav iespējams, tad darbs plānojams daļēji attālināti. Sadarbojoties Valmieras Izglītības pārvaldei un skolu direktoriem, ir izvērtēts katras skolas klašu skolēnu skaits attiecībā pret telpu platību un tehniskajām iespējām, pedagogu pieejamību ir izstrādāts piemērotākais risinājums turpmākajai mācību organizēšanai.

Izglītības procesa nodrošināšana Valmieras pilsētas vispārizglītojošo skolu 1.-6.klasēs no 30.novembra līdz 18.decembrim:

Valmieras sākumskola

 • 1.-6.klase mācīsies klātienē;
 • 1.-3.klašu skolēni tiks dalīti grupās. Grupās tiks dalīta arī 4.A un 4.D klase, lai nodrošinātu 3 m2 uz vienu skolēnu.

Valmieras Pārgaujas sākumskola

 • 1.-3.klase mācīsies klātienē;
 • 1.klases, 2.A, 2.D, 3.B, 3.D klase tiks dalīta grupās, lai nodrošinātu 3 m2 uz vienu skolēnu;
 • 4.-6.klases mācīsies attālināti.

Valmieras 2.vidusskola

 • 1.-4.klase mācīsies klātienē;
 • 5.klase līdz 1.decembrim mācās attālināti, no 2.decembra atsāks mācību procesu klātienē pēc Covid-19 noteiktās karantīnas;
 • 6.klase līdz 30.novembrim mācās attālināti, no 1.decembra atsāks mācību procesu klātienē pēc Covid-19 noteiktās karantīnas.

Valmieras 5.vidusskola

 • 1.-4.klase mācīsies klātienē;
 • 1.A, 1.B, 2.A, 2.B, 4.A klase tiks dalīta grupās, lai nodrošinātu 3 m2 uz vienu skolēnu;
 • 5.-6.klase mācīsies attālināti.

Valmieras Viestura vidusskola

 • 1.-4.klase mācīsies klātienē;
 • 1.B, 2.A, 2.B, 2.C, 3.A, 3.B, 3.C tiks dalīta grupās, lai nodrošinātu 3 m2 uz vienu skolēnu;
 • 5.-6.klase mācīsies attālināti.

Tā kā Valmieras Pārgaujas sākumskolas 4.-6.klase, Valmieras 5.vidusskolas 5.-6.klase, Valmieras Viestura vidusskolas 5.-6.klase mācīsies attālināti, Valmieras pilsētas pašvaldība piedāvās šo izglītības iestāžu skolēniem, kuri dzīvo Valmierā, attālinātā mācību procesa laika saņemt siltu brīvpusdienu piegādi. Tuvākajā laikā portālā “E-klase” šo skolēnu vecākiem tiks izsūtīta aptaujas anketa par brīvpusdienu piegādes nepieciešamību.

Savukārt speciālā izglītības iestāde Valmieras Gaujas krasta vidusskola - attīstības centrs darbosies nemainīgi:

 • 1.-6.klašu skolēni ar dzirdes traucējumiem un skolēni ar garīgās attīstības traucējumiem mācās klātienē;
 • 1.-9.klašu skolēni ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem mācās klātienē;
 • 7.-12.klašu skolēni ar dzirdes traucējumiem un skolēni ar garīgās attīstības traucējumiem mācās daļēji attālināti (vienu nedēļu klātienē un vienu nedēļu attālināti) saskaņā ar skolas noteiktu plānu.

Jāpiemin, ka, mainoties epidemioloģiskajai situācijai valstī, pašvaldībā vai konkrētā izglītības iestādē, ir iespējamas izmaiņas mācību procesa organizācijā. Skolēnu un viņu vecākus aicinām sekot līdzi aktuālajai informācijai izglītības iestāžu mājaslapās, portālā “E-klase” vai jautājumu gadījumā vērsties pie klašu audzinātājiem.

Tāpat Ministru kabinets lēmis, ka nepieciešama pēc iespējas biežāka telpu vēdināšana. Savukārt pedagogiem 1.-6.klasēs būs pienākums izglītības procesa laikā un ārpus izglītības procesa lietot mutes un deguna aizsegus, ko pedagogiem nodrošina Valmieras pilsētas pašvaldība, lai mazinātu infekcijas izplatības risku no pedagoga uz bērniem.

7.-12.klase mācības turpina attālināti.

Jautājumu gadījumā lūgums sazināties ar Valmieras Izglītības pārvaldi, rakstot e-pastu vip@valmiera.lv.

VIDEO

Foto: pexels.com