A A A

Par izmaiņām izglītības iestāžu darba organizācijā 

Drukāt
14.10.2020

13.oktobrī valdības sēdē lemts par papildu ierobežojumiem, lai mazinātu Covid-19 izplatību, kas skar vairāku izglītības iestāžu darba organizāciju.

 

Izglītības iestādēs

Apmeklējot  Valmieras pilsētas pašvaldības izglītības iestādes, apmeklētājiem ir jālieto sejas maskas, tai skaitā pirmsskolas izglītības iestādēs. Tas nepieciešams, jo, piemēram, atvedot un aizvedot bērnus no pirmsskolas izglītības iestādes, var veidoties vecāku plūsma, kad nav iespējama 2 metru distances ievērošana vai uzturēšanās telpā var būt ilgāka par 15 minūtēm, kā arī izglītības iestādēs nav fiziski atdalošu barjeru.

Vecāku sapulces, lai mazinātu Covid-19 izplatību, tiek organizētas attālināti.

No 26. līdz 30.oktobrim 7.–12. klasē izglītības programmu apguve notiks attālināti. Šie nosacījumi attiecas uz Valmieras pilsētas pašvaldības dibinātajām izglītības iestādēm, pēc šāda attālinātā modeļa strādās arī speciālā izglītības iestāde Valmieras Gaujas krasta vidusskola – attīstības centrs. Nosacījums par attālinātām mācībām neattiecas uz profesionālās vidējās izglītības iestādēm – Valmieras Dizaina un mākslas vidusskola un Valmieras tehnikums, to darbu plānots organizēt klātienē. 1.-6.klašu skolēni turpinās mācītie klātienē.

Ierobežojumi interešu un profesionālās ievirzes izglītībā

No 17. oktobra līdz 6. novembrim interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības nodarbības notiek attālināti, klātienē tās var īstenot tikai individuāli. Šie nosacījumi attiecas arī uz Valmieras Mūzikas skolu, Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolu (interešu un profesionālās ievirzes izglītības programmām) un Valmieras Jaunatnes centru “Vinda”. Šajās iestādēs nodarbības apmeklē bērni un jaunieši no dažādām Valmieras un apkārtējo novadu izglītības iestādēm. Papildu ierobežojumi nosaka, ka nodarbību ietvaros netiek rīkotas aktivitātes, publiski un privāti pasākumi, kuros piedalās izglītojamie un personas no citas apguves grupas, klases vai kolektīva un nodarbību dalībnieki nedodas uz citu pašvaldību administratīvajām teritorijām.

Pirmsskolas un vispārizglītojošās izglītības iestādēs bērni no 1. līdz 6.klasei vienas grupas vai klases ietvaros drīkst piedalīties iestādes organizētās interešu izglītības nodarbībās.

Pieņemtie ierobežojumi nenosaka atcelt nometnes. No 19. līdz 23.oktobrim Valmieras Jaunatnes centrā “Vinda”, ievērojot epidemioloģiskās drošības prasības, notiks robotikas nometne 11 un 12 gadus veciem bērniem, piesakoties dalībai iepriekš.

Nosacījumi par nodarbībām attālināti vai klātienē tikai individuāli attiecas arī uz  amatiermākslas kolektīviem, tai skaitā koriem, orķestriem, deju un citiem tautas mākslas kolektīviem. No 17. oktobra līdz 6. novembrim Valmieras Kultūras centra mākslinieciskās pašdarbības kolektīviem nodarbības iespēju robežās tiks organizētas individuāli un attālināti.

Par sporta jomu

No 2020. gada 17. oktobra līdz 6. novembrim organizētiem sporta treniņiem (nodarbībām) jānorisinās ārtelpās, individuāli vai attālināti. Šis nosacījums attiecas arī uz Valmieras Bērnu sporta skolu. Šajā periodā Valmieras Bērnu sporta skola nedrīkst organizēt sporta pasākumus un sacensības. Aizliegums neattiecas uz starptautiskiem sporta pasākumiem, kā arī komandu sporta spēļu augstāko līgu komandu sporta sacensībām pieaugušajiem.

Valmieras peldbaseinā tiek īstenota peldētapmācība 1. –3.klašu skolēniem un sešu gadu vecumu sasniegušajiem Valmieras pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņiem. Peldētapmācības nodarbības vienas grupas vai klases ietvaros turpināsies kā sastāvdaļa no mācību procesa, ievērojot epidemioloģiskos drošības noteikumus – dažādu klašu vai grupu nesatikšanos pirms un pēc nodarbībām, kā arī to laikā.

Ārpusstundu aktivitātes

Veselības ministrija kopā ar speciālistiem secinājusi, ka ir vajadzīga atsevišķu proaktīvu ierobežojumu noteikšana visā valstī uz noteiktu laiku, kur potenciāli ir iespējama daudz lielāka Covid-19 vīrusa pārnese no cilvēka uz cilvēku ārpus viņu sociālās grupas. Ņemot šo vērā, Valmieras pilsētas pašvaldība aicina skolu vadību, pedagogus un bērnu vecākus rūpīgi apsvērt nepieciešamību pašlaik organizēt un bērniem piedalīties ārpusstundu aktivitātes, piemēram, ekskursijās un pārgājienos, un izvērtēt aktivitātes nepieciešamību. Tomēr, ja lemts šādās ārpusstundu aktivitātēs doties, izmantojot sabiedrisko transportu, arī skolēnu autobusu, jānēsā sejas maska. Jāpiemin, ka sejas masku izmantošana nav obligāta bērniem vecumā līdz 13 gadiem.

Valmieras pilsētas pašvaldība aicina iedzīvotājus būt atbildīgiem un ievērot drošības noteikumus Covid-19 izplatības mazināšanai – 2m distance, roku mazgāšana vai dezinfekcija, sejas aizsargmaskas lietošana publiskās vietās, telpu vēdināšana!

Foto: pexels.com