A A A

Valmieras 2.vidusskolas pedagogs Arkādijs Karavājevs ieguvis stipendiju programmā "Mācītspēks" 

Drukāt
15.09.2020

Jaunajā skolotāju izglītības projektā "Mācītspēks" pēc ilgstošas un rūpīgas daudzpakāpju atlases šogad ir uzņemti 100 dalībnieki, kuriem šobrīd veiksmīgi piesaistītas aktuālās pedagogu vakances 74 Latvijas skolās, tajā skaitā arī Valmieras 2.vidusskolas vēstures pedagogs Arkādijs Karavājevs ieguvis stipendiju programmā "Mācītspēks".

 

Par projektu

“Mācītspēks” ir motivētu un enerģisku skolotāju izglītības projekts. Tā ir atvērta platforma, kas apvieno izglītības sistēmu, dažādu jomu profesionāļus un skolēnus. Mūsu darbības pamatā ir ideja, ka vislabākās mācības notiek praksē. Projekta “Mācītspēks” dalībnieki gadu pavadīs, vienlaikus studējot pedagoģiju, izglītības psiholoģiju, izvēlētās jomas mācību metodiku un strādājot skolā. Otrajā projekta gadā dalībnieki turpinās darbu skolās un sevis padziļinātu pilnveidi izveidotajā jomā – skolvadībā vai pedagoģijā. Katrs dalībnieks saņems gan skolotāja darba algu, gan ikmēneša mācību stipendiju, kā arī individuālu atbalstu profesionālajai un personīgajai izaugsmei.

Atlase

Mācītspēka dalībnieku atlase norit trīs kārtās, pārbaudot kandidātu atbilstību projektam un ļaujot tiem iepazīt un analizēt pašiem sevi. Dalībniekiem jābūt zinošiem sevis izvēlētā mācību priekšmetā (jābūt apgūtam noteiktam studiju saturam vismaz 12 kredītpunktu apmērā). Atlasē tiek vērtēti akadēmiskie, sabiedriskie un profesionālie sasniegumi, komunikācijas un sadarbības prasmes, mērķtiecība, neatlaidība, gatavība mācīties un motivācija dalībai programmā. Pēc trešās kārtas tiek uzņemti 100 dedzīgākie, enerģiskākie un zinātkārākie topošie skolotāji dažādās zinātņu nozarēs.

Vairāk par projektu: www.macitspeks.lv.

Projektu īsteno Latvijas Universitāte, Daugavpils Universitāte, Liepājas Universitāte un nodibinājums „Iespējamā misija”, to pārrauga Izglītības un zinātnes ministrija. Projekts „Mācītspēks” tiek īstenots Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta Nr. 8.2.1.0/18/I/004 „Latvijas Universitātes inovatīvas, pētniecībā balstītas studiju virziena „Izglītība, pedagoģija un sports” studiju programmas” un otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas „Skolotājs”  licenču  ietvaros.

Foto: pexels.com

Saziņai:

 

Una Pujāte

 

"Mācītspēks" piesaistes un komunikācijas projektu vadītāja
e-pasts: una.pujate@iespejamamisija.lv
www.macitspeks.lv