A A A

Par jauno mācību gadu Valmieras skolās 

Drukāt
18.08.2020

Jaunajā mācību gadā Valmierā mācības plānots organizēt klātienē vai daļēji attālināti, ievērojot Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) izstrādātos mācību organizēšanas modeļus, ja epidemioloģiskā situācija valstī saglabāsies esošajā līmenī.

 

29.jūlijā IZM prezentēja trīs modeļus, pēc kuriem izglītības iestādēm vadīties, atbilstoši epidemioloģiskajai situācijai:

A modelis – mācības klātienē

Modelis paredz 1.-6.klašu skolēniem mācības klātienē, savukārt 7.-12.klašu skolēni, tajā skaitā arī profesionālo izglītības iestāžu audzēkņi, 80% mācības notiks klātienē, bet 20% no mācību laika var tikt organizēts attālināti, veicinot pašvadītu mācīšanos.

B modelis – daļēji attālinātas mācības (kombinēti)

B modeli izvēlas, ja skolai nav iespējams nodrošināt optimālu koplietošanas telpu piepildījumu, skolēnu plūsmu koordinēšanu. Modelis paredz 1.-6.klašu skolēniem mācības klātienē, savukārt 7.-12.klašu skolēniem mācības notiks klātienē robežās 40-60% un attālināti 40-60% - proporciju skolas vadība izvēlas, atbilstoši iespējām. Modelis profesionālajās izglītības iestādēs paredz 60-80% robežās mācības klātienē un 20-40% mācības tiek organizētas attālināti.

C modelis – mācības tikai attālināti

C modelis stājas spēkā tikai tādā gadījumā, ja izglītības iestādē ir konstatēta inficēšanās vai saslimstība ar Covid-19, Slimību profilakses un kontroles centrs ir noteicis obligātus pretepidēmijas pasākumus valstī, pašvaldībā vai skolā (šo modeli var piemērot individuālam skolēnam, klasei, klašu grupai vai visai izglītības iestādei).

“Atbilstoši epidemioloģiskajai situācijai, iepriekšējo mācību gadu visā Latvijā, tajā skaitā arī Valmierā, skolas noslēdza mācību procesu organizējot attālināti. Tuvojoties jaunajam mācību gadam, gan skolēniem, gan viņu vecākiem rodas pārdomas, kā norisināsies turpmākais mācību process. Sadarbībā ar skolu direktoriem Valmieras Izglītības pārvaldē strādājam, lai varētu izvēlēties vispiemērotāko mācību procesa modeli jaunajos apstākļos, ievērojot visus piesardzības noteikumus. Ir jārod līdzsvars starp skolēnu un pedagogu veselības, drošības un izglītības kvalitātes nodrošināšanu, tā ir prioritāte. Pašlaik piedzīvojam neparastu laiku, tāpēc ikvienam jāspēj operatīvi pielāgoties pārmaiņām. To pierādījām jau iepriekšējā mācību gada pēdējos mēnešos, kad mācības notika attālināti. Arī jaunajā mācību gadā ceram uz tādu pašu skolēnu, viņu vecāku un pedagogu sapratni un atbalstu, kā iepriekš,” norāda Valmieras Izglītības pārvaldes vadītāja vietniece  Iveta Pāže.

Kopš brīža, kad IZM jūlija beigās prezentēja izstrādātos mācību procesa organizēšanas modeļus, Valmieras pilsētas pašvaldībā ir notikušas vairākas sanāksmes gan tās vadībai ar Valmieras Izglītības pārvaldi, gan ar skolu direktoriem, lai  izvērtētu IZM piedāvātos modeļus un rastu katrai skolai piemērotāko mācību procesa organizēšanai. Līdz 21.augustam skolu vadība sagatavos un saskaņos Valmieras pilsētas pašvaldībā mācību procesa organizēšanas kārtību, Covid-19 izplatības ierobežošanas prasību nodrošināšanu, kā arī Zinību dienas norisi katrā no izglītības iestādēm. Savukārt 27.augusta Valmieras pilsētas pašvaldības domes sēdē deputāti tiks iepazīstināti ar mācību organizēšanas modeļiem Valmieras skolās un citām jaunā mācību gada aktualitātēm.

Aicinām nākamās nedēļas laikā skolēnu vecākus un skolēnus sekot līdzi informācijai par jauno mācību gadu skolu iekšējā sistēmā “E-klase”, skolu mājaslapās, kā arī Valmieras pilsētas pašvaldības mājaslapā www.valmiera.lv, informatīvajā izdevumā “Valmiera” un Valmieras Facebook.com lapā.

Ieteikumi mācību procesa organizēšanai vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs, ievērojot epidemioloģisko situāciju Covid-19 laikā, piesardzības pasākumu īstenošana izglītības iestādēs un cita noderīga informācija nākamā mācību gada organizēšanai pieejama šeit.