A A A

Valmierā mācīties ir iespēja ikvienam! 

Drukāt
03.07.2020

Atsaucoties uz vecāku jautājumiem par situāciju ar skolēnu uzņemšanu 10.klasēs, Valmieras pilsētas pašvaldība sniedz informāciju par skolēnu skaitu, mācību programmām un par iespēju mācīties Valmierā ikvienam.

 

 

 

 

Lēmuma par skolēnu skaitu 1., 7 un 10.klasēs pieņemšanā tika iesaistīti visi Valmieras vispārējās izglītības iestāžu direktori

Valmieras pilsētas pašvaldība lepojas ar pilsētas izglītības iestādēm un to piedāvājumu, kura labo kvalitāti apliecina arvien pieaugošais skolēnu skaits. Tas ir arī izaicinājums, lai ikviens, kurš to vēlas, varētu mācīties Valmierā. Tā kā šis problēmjautājums parādījās jau iepriekšējā mācību gada izskaņā, kad Valmieras Pārgaujas sākumskolas 6.klašu absolventu skaits bija lielāks, nekā to uzņemt 7.klasēs spēja Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzija. Tāpēc 2019. gada izskaņā Valmieras pilsētas pašvaldībā tika izveidota izglītības darba grupa, lai nodrošinātu diskusiju un pieņemtu lēmumus par stratēģiski nozīmīgiem jautājumiem izglītības jomā pilsētā, tostarp, lai nodrošinātu kvalitatīvu, mūsdienu prasībām un nākotnes tendencēm atbilstošu izglītību gan valsts ģimnāzijās, gan vidusskolās. Darba grupās darbojās visu pašvaldības dibināto vispārējās izglītības iestāžu direktori, Valmieras Izglītības pārvaldes pārstāvji, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs, izpilddirektores vietniece. Viens no apspriestajiem lēmumiem bija arī priekšlikuma gatavošana domei par pieļaujamo skolēnu skaitu 1., 7. un 10.klasēs visās Valmieras vispārējās izglītības iestādēs. Šis priekšlikums par skolēnu skaita noteikšanu iepriekš minētajos klašu posmos apstiprināts ar Valmieras pilsētas pašvaldības domes 2020.gada 30.janvāra lēmumu.

Mācību programmu pamatpiedāvājums visās skolās ir vienāds

Pirmo reizi, sākot ar 2020./ 2021.mācību gadu, tiks īstenots kompetencēs balstīts mācību saturs. Tas nozīmē, ka vispārējās vidējās izglītības posmā skolēnam tiek piedāvāta iespēja izvēlēties vienu no dažādu jomu “groziem”, kurā papildus pamatkursam jāapgūst padziļinātie kursi un specializētie kursi. Jāuzsver, ka visās Valmieras skolās pamata programmu mācību “grozs” ir vienāds. Turklāt padziļināto “grozu” saturs tiek nodrošināts pilnā apmērā, t.i., skolēniem pieejami padziļinātie kursi visās jomās, kas noteiktas jaunajā vispārējās vidējās izglītības standartā un kas Valmierai kā reģiona centram ir jānodrošina. Kopumā Valmieras skolās piedāvāti 20 “grozi”, tajā skaitā 10 dabaszinātņu un tehnoloģiju jomās, 6 sociālajā un pilsoniskajā jomā, 2 kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā jomā un pa vienam – valodu un matemātikas jomā. Absolvējot skolu, tiks iegūts atestāts par vispārējo vidējo izglītību, kas apliecinās arī padziļinātas zināšanas izraudzītajos mācību priekšmetos.

Par iekļūšanu valsts ģimnāzijā konkurence ir lielāka

Valsts ģimnāzijai ir jāizpilda Ministru kabineta noteikumi Nr.129 “Ģimnāzijas un valsts ģimnāzijas statusa piešķiršanas un anulēšanas kārtība un kritēriji”, tostarp arī, ka “iepriekšējos divus mācību gadus izglītojamo mācību sasniegumu vidējais procentuālais novērtējums centralizētajos eksāmenos ir bijis augstāks par vidējo procentuālo novērtējumu valstī”. Tādējādi skolēniem, stājoties valsts ģimnāzijās, ir jāiztur konkurss. Valmieras pilsētas izglītības iestāžu piedāvājums ir pieprasīts ne tikai Valmieras skolu skolēnu vidū, bet saistošs arī citu pilsētu un novadu skolēniem gan ar mācību satura kvalitāti, gan plašo interešu izglītības un profesionālās izglītības piedāvājumu. Konkurence par izglītības iegūšanu valsts ģimnāzijās vienmēr būs augstāka.

Jāpiemin, ka Valmieras izglītības piedāvājumu novērtē arī apkārtējos novados dzīvojošas ģimenes, jo Valmierā ir Latvijā lielākais īpatsvars to skolēnu (38.6% no visiem skolēniem), kuri mācās Valmierā, bet ir deklarēti citā pašvaldībā. Pagājušajā mācību gadā Valmierā mācījās 4084 skolēni, 1575 no tiem ir citās pašvaldībās (kopā 71) deklarēti bērni un jaunieši. Skatoties pēc topošā Valmieras novada teritorijas, no 4084 skolēniem, kuri pagājušajā gadā apmeklēja Valmieras izglītības iestādes, 2509 skolēni deklarēti Valmierā, 536 – Burtnieku novadā, 205 – Kocēnu novadā, 192 – Beverīnas novadā, 78 – Strenču novadā, 45 – Rūjienas novadā, 18 – Mazsalacas novadā, 14 – Naukšēnu novadā.

Valmierā iespēja mācīties būs ikvienam, kurš to vēlēsies

Skolēniem, kuri netika uzņemti valsts ģimnāziju 10.klasēs, tiek piedāvāta iespēja sazināties ar Valmieras Izglītības pārvaldi, kā arī ar Valmieras 2.vidusskolas, Valmieras 5.vidusskolas, Valmieras Viestura vidusskolas, Valmieras Valsts ģimnāzijas administrāciju, lai pārrunātu iespējas turpināt izglītības ieguvi atbilstoši izvēlētajai izglītības programmai.

Vairāk informācijas par skolu piedāvājumu šeit.