A A A

Sākusies uzņemšana Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolā 

Drukāt
25.06.2020

Valmieras Dizaina un mākslas vidusskola (VDMV) aicina interesentus pieteikties mācībām.

 

 

 

 

 

 

Četru gadu vidējās profesionālās izglītības apguve jauniešiem pēc 9.klases:

  • Interjera dizains
  • Reklāmas dizains
  • Multimediju dizains
  • Apģērbu dizains

UZŅEMŠANA no 15.06.2020. līdz 15.07.2020.

Divu gadu vidējās profesionālās izglītības apguve jauniešiem pēc 12. klases beigšanas: 

  • Interjera dizains
  • Apģērbu dizains
  • Foto dizains
  • Metāla izstrādājumu dizains

UZŅEMŠANA no 03.08.2020.-14.08.2020.

"VIZUĀLI PLASTISKĀ MĀKSLA" profesionālās ievirzes izglītības programmas:

  • Pamatskolas izglītojamiem (apgūst paralēli pamatizglītībai no 2.-8. klasei. Mācību ilgums 7 gadi. Noslēgumā izglītojamie saņem Apliecību par profesionālās ievirzes izglītību).
  • Vidusskolas izglītojamiem ( apgūst paralēli vidējai izglītībai no 10.-12. klasei vai prof. vidusskolām/ tehnikumiem. Mācību ilgums 3 gadi. Noslēgumā izglītojamie saņem Apliecību par profesionālās ievirzes izglītību).

UZŅEMŠANA no 03.08.2020.-14.08.2020.

INTEREŠU IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS

Vizuāli plastiskā māksla pirmskolas vecuma grupām (no pieciem gadiem);
Vizuāli plastiskā māksla no 1. līdz 12.klasei, atbilstoši vecuma grupai;
Animācija vecuma grupā 2.-5.klase;
Veidošana vecuma grupā 1.-5.klase;
Datorgrafika vecuma grupā 7.-9.klase;
Šūšana un modelēšana 7.-9.klase.

UZŅEMŠANA no 03.08.2020.-28.08.2020.

Valmieras Dizaina un mākslas vidusskola (VDMV)  ir akreditēta pašvaldības mākslas un dizaina izglītības iestāde, kas īsteno licencētas un akreditētas izglītības programmas. 

Profesionālā vidējā izglītība skolā tiek īstenota jau no 1992.gada. Līdz ar to gan programmas, gan metodikas ir tradīcijās balstītas un pārbaudītas un mijas ar mūsdienu jauninājumiem un tehnoloģijām.

Izglītības iestādes darbības vadošā ideja ir – kvalitatīva mākslas un dizaina izglītība visa mūža garumā, bet mērķis – veidot izglītībai labvēlīgu vidi, organizēt un īstenot izglītības procesu, kas nodrošina profesionālās vidējās izglītības standartos un programmās, profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmās un normatīvajos aktos noteikto dizaina un mākslas nozares profesionālās izglītības mērķu sasniegšanu.

Informāciju sagatavoja:

www.vdmv.lv