A A A

Valmieras sākumskolu turpmāk vadīs Mārtiņš Vētra 

Drukāt
28.03.2020

2020.gada 26.marta Valmieras pilsētas pašvaldības domes sēdē deputāti lēma par Valmieras sākumskolas direktoru iecelt Mārtiņu Vētru.

 

Mārtiņš Vētra no 2018.gada līdz apstiprināšanai par Valmieras sākumskolas direktoru bijis Rīgas Stradiņa universitātes Starptautisko sakaru nodaļas  ārējo sakaru organizators, strādājot ar ārvalstu reflektantiem. No 2015.līdz 2018.gadam mācījis angļu valodu Rīgas Valsts vācu ģimnāzijā, savukārt iepriekš Strenču novada vidusskolā.

M.Vētra Latvijas Universitātē ieguvis Profesionālo bakalaura grādu izglītībā un angļu valodas skolotāja kvalifikāciju. Latvijas Universitātē iegūta arī kvalifikācija, kas ļauj skolēniem līdz 9.klasei mācīt vācu valodu. Zināšanas regulāri pilnveidotas, apmeklējot dažādus profesionālās pilnveides kursus.

Lēmums stāsies spēkā 2020.gada 27.aprīlī, kad jaunais skolas direktors uzsāks pildīt savus pienākumus. 2019./2020.mācību gadā Valmieras sākumskolā zinības apgūst 539 skolēni.

“Valmieras pilsētas stratēģija ir balstīta uz talantu piesaisti it visās jomās. Uzskatu, ka ikvienā kolektīvā ir jāveido līdzsvars starp pieredzi, zināšanām un enerģiju, 21.gadsimta prasmēm un drosmi ieviest jauninājumus. Vadīt skolu ir gan milzu atbildība un izaicinājums, gan vienlaikus misijas uzdevums. Vienota komanda mērķu sasniegšanai, prasme sadzirdēt skolēnus, pedagogus un vecākus, patiesa ieinteresētība darbā, talantu piesaiste skolai, spēja domāt vairākus soļus uz priekšu un drosme iet izcilības ceļu, tas ir pamats, lai veidotu stipras izglītības iestādes,” uzsver Valmieras pilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs Jānis Baiks.

Plašāka informācija par Valmieras sākumskolu pieejama https://www.vss.edu.lv/.