A A A

Semināri "Bioloģiskās lauksaimniecības uzņēmumu sertifikācija, tehnikas vērtēšana un risku apdrošināšana" 

Drukāt
13.02.2020

SIA “Sertifikācijas un testēšanas centrs” sadarbībā ar kompāniju EURORISK SIA  turpina “zaļās lapiņas” semināru ciklu Latvijas pilsētās.

 

 

 

 

Plānotās norises vietas

RĒZEKNE     19.02. (Dārzu iela 7a)
VALMIERA    21.02. (LLKC telpās, Mūrmuižas iela 9, 3.stāvs)
BALVI            26.02. (Brīvības iela 46a)
KULDĪGA      04.03. (“Valles”, Rumbas pag.,Kuldīgas nov.)
JĒKABPILS  17.03. (Bebru iela 108)

SEMINĀRU NORISES LAIKS: plkst. 10:00-14:00

DALĪBA SEMINĀROS BEZ MAKSAS

SEMINĀRA TĒMAS:

1. Bioloģiskās lauksaimniecības pamatprincipi, saistošie normatīvie akti, kontroles un uzraudzības kārtība.

2. Ražošanas procesa dokumentēšana (sagatavojamie un kontroles institūcijā iesniedzamie dokumenti).

3. Risku izvērtēšana un piesardzības pasākuma plāna izstrādāšana. (Bioloģiskās lauksaimniecības galv. eksperte Vija Rāka)

4. Bioloģisko produktu marķējums. Pārtikas kvalitātes shēmas. (Bioloģiskās lauksaimniecības galv. eksperte Daiga Tukiša)

5.Traktortehnikas, speciālās traktortehnikas, piekabes atbilstības novērtēšana.

6.Augu aizsardzības līdzekļu smidzināšanas iekārtas tehniskā stāvokļa novērtēšana (Laboratorijas inspicēšanas sektora vadītājs Raimonds Bušs)

7. Lauksaimniecības risku apdrošināšana (EURORISK SIA pārstāvis)

PIETEIKŠANĀS:

Piesakiet savu dalību, zvanot 28810789, 64130009 vai rakstot uz macibucentrs@stc.lv (Piesakoties norādiet norises vietu).