A A A

Valmieras sākumskola dalās pieredzē jaunā mācību satura ieviešanā  

Drukāt
10.02.2020

Valmieras sākumskolas skolotāji dalās pieredzē ar kolēģiem no citām izglītības iestādēm, kā pilotskola jaunā mācību satura ieviešanā. Janvāra beigās Valmieras sākumskolā viesojās 24 skolotāji no Rīgas 6.vidusskolas, lai piedalītos dažādās mācību stundās un izprastu, kā nodrošināt veiksmīgu mācību satura apguvi, skolotājiem sadarbojoties mācību stundu plānošanā.

 

 “Jaunā mācību satura ieviešana skolās nozīmē mācīšanās pieejas maiņu, skola padarīta atvērtāka dažādiem jauninājumiem un inovatīvām metodēm, mācību process kļūst pētniecisks. Svarīga ir arī praktiska darbošanās, lai skolēni varētu saskatīt dažādas likumsakarības starp vairākiem mācību priekšmetiem. Tāpat tehnoloģijām (datoriem, interaktīvajām tāfelēm, balsošanas pultīm, dokumentu kamerām, “Unimat” darba galdiem, viedtālruņiem) piešķirta arvien lielāka loma mācību procesā,” stāsta Valmieras sākumskolas direktora vietniece izglītības jomā Sanita Eglīte.     

Rīgas 6.vidusskolas kolektīvs vēlējās gūt pieredzi no Valmieras sākumskolas skolotājiem, jo nākamajā mācību gadā sāksies jaunā mācību standarta ieviešana, tādēļ izglītības iestādēs notiek gatavošanās process. Skolotāji aizguva idejas, kā pilnveidot mācību procesu un pielietot jaunas mācīšanas metodes.

Pieredzes apmaiņas noslēgumā Rīgas 6.vidusskolas un Valmieras sākumskolas pedagogi nonāca pie vairākām vērtīgām atziņām: ieviešot jauno mācību saturu būtiski ir neaizmirst par līdzsvaru starp pamatzināšanām un jaunām prasmēm. Jāmaina skatpunkts, kā raugāmies uz it kā ierastām lietām, dažādojot mācīšanas un mācīšanās metodes, pilnveidojot kritiskās  domāšanas un problēmu risināšanas, pašvadītas mācīšanās, jaunrades un uzņēmējspējas, sadarbības, pilsoniskās līdzdalības un digitālās prasmes. Mācību temati jāsaista ar ikdienas dzīvi, pēc iespējas un nepieciešamības organizējot  mācību stundas  ārpus ierastās klases vides. Svarīgi ir tas, ka skolēni prot mācīties iedziļinoties, attīstot spēju izmantot zināšanas jaunās situācijās.

Arī turpmāk Valmiera sākumskola plāno uzņemt interesentus no citām skolām. Jau 12.februārī skolā viesosies 25 Vidzemes reģiona pedagogi, lai piedalītos “Skola 2030” mācību satura aprobācijas pieredzes apmaiņas seminārā, sporta skolotāju atklātajās stundas un diskusijās jomā “Veselība un fiziskā aktivitāte”. Savukārt 13.februārī Valmieras sākumskola uzņems Rīgas 84.vidusskolas skolotājus.

Pilnveidoto mācību saturu un pieeju vispārējā izglītībā paredzēts ieviest pakāpeniski, no 2020./2021. mācību gada pārmaiņas skars pamatskolu un vidusskolu posmu – 1., 4., 7. un 10.klasi. Valsts izglītības satura centrs īsteno projektu “Kompetenču pieeja mācību saturā” (“Skola 2030”), kurā no 2017.gada sākuma, kā pilotskola piedalās Valmieras sākumskola un arī Valmieras Valsts ģimnāzija. Plašāka informācija par projektu www.skola2030.lv.

FOTO