A A A

Iespēja pieteikties unikālām apmācībām Latvijā par kultūras mantojumu un pievilcīgu dzīves vidi 

Drukāt
03.02.2020

Erasmus+ programmas projekta SPE.C.H.A.L.E. ietvaros Latvijā tiek izsludināta pieteikšanās bezmaksas pieaugušo apmācību kursam “Kultūras mantojums un pievilcīga dzīves vide”.

 

SPE.C.H.A.L.E. kursa programma ļaus attīstīt un pilnveidot prasmes un zināšanas kultūras un dabas mantojuma iekļaušanai tūrisma piedāvājumā.

Pieteikties aicināti jebkurš interesents – kā amatnieki, tā zemnieki, gan tie, kas jau šobrīd ir iesaistīti vai organizē tūrisma aktivitātēs, gan arī bezdarbnieki. Galvenā ir motivācija – apmācību dalībniekam jābūt stingrai pārliecībai, ka kultūras mantojumu iespējams veiksmīgi integrēt tūrisma piedāvājumā.

Plānotais apmācību norises ilgums no 2020. gada 2.marta līdz 2020. gada 18. decembrim.

Apmācību programma ietver gan tiešsaistes kursus, gan klātienes aktivitātes. Nelielam skaitam dalībnieku būs iespēja doties 7 dienu garā zināšanu un pieredzes apmaiņas braucienā uz Horvātiju 2020. gada novembrī (izmaksas tiks segtas no projekta budžeta).

Tiešsaistes kursi un klātienes aktivitātes notiks latviešu valodā, taču pieredzes apmaiņas brauciena darba valoda – angļu.

Apmācību metode un programma

Apmācības notiek tiešsaistē. Kursu programma ir sadalīta 4 pamattēmās jeb kursu moduļos. Kursu moduļi ir savstarpēji neatkarīgi, un tos iespējams apgūt gan pa vienam, gan arī visus kopā.

Apmācību programma būs pieejama īpaši veidotā platformā, kas izveidota  https://www.spechaleerasmus.eu/

Kursu moduļi

KULTŪRAS MANTOJUMS (20 STUNDAS)

 • Ko es zinu par savu teritoriju?
 • Kas ir mantojums
 • Kultūras mantojuma saglabāšana
 • Kultūras mantojuma vērtība un tās veidošana

MĀRKETINGS/TIRGVEDĪBA (20 STUNDAS)

 • Kā saprast, ko vajag klientam?
 • Definīcija un pamatprincipi
 • No idejas līdz uzņēmumam un produktam
 • Labā prakse tūrismā – sadarbības veidošana
 • Mārketinga tehnikas un stratēģijas
 • Pārdošanas tehnikas

KOMUNIKĀCIJA (15 STUNDAS)

 • Kā  man pārdot savu produktu?
 • Definīcija un pamatprincipi
 • Stāsta veidošanas prasmes jebStorytelling
 • Komunikācijas prasmes
 • Viesmīlības un pakalpojumu kultūra

UZŅĒMĒJDARBĪBA (15 STUNDAS)

 • Kā pilnveidot prasmes biznesa veidošanā un vadīšanā?
 • Mazā biznesa vadīšana
 • Jaunas prasmes darba iegūšanai
 • Biznesa plāns

Interesentus līdz 2020. gada 10. februārim plkst.17:00 aicinām reģistrēties apmācību programmai ŠEIT: https://ej.uz/piesakos_apmacibam.

Uzmanību! Pieteikties apmācībām atļauts vienīgi pilngadīgām personām.

Vietu skaits ierobežots – no Latvijas apmācībām iespējams pieteikties 24 personām.

Līdzīgas apmācības notiks arī citās projekta SPE.C.H.A.L.E. partnervalstīs.

***

Apmācību programma tiek veidota ar nolūku stiprināt to potenciālu, kas piemīt kultūras un dabas mantojumam attiecībā uz nodarbinātību un ekonomisko izaugsmi, vienlaikus veicinot lauku, nomaļo vai mazāk attīstīto teritoriju attīstību.

SPE.C.H.A.L.E. ir ERASMUS+ programmas projekts, kurā sadarbojas septiņi partneri no piecām Eiropas valstīm - Portugāles, Itālijas, Latvijas, Horvātijas un Francijas. Latvijā projektu īsteno Vidzemes plānošanas reģions.

Vairāk informācijas: https://www.spechaleerasmus.eu/