A A A

Vidzemes Augstskolā studijas uzsāk vēl 13 ārvalstu studenti 

Drukāt
30.01.2020

Sākoties pavasara studiju semestrim, Vidzemes Augstskolā (ViA) studijas uzsāk 13 apmaiņas studenti no 5 dažādām valstīm: Vācijas, Nīderlandes, Turcijas, Indijas un Ukrainas.

 

13 apmaiņas studenti studijas ViA uzsāk Erasmus+ programmas ietvaros, pievienojoties vēl pieciem ārvalstu studentiem no Francijas un Spānijas, kuri Valmierā ieradās un studijas augstskolā uzsāka akadēmiskā gada sākumā – septembrī. Jaunieši pārstāv dažādās bakalaura un maģistra līmeņa studiju programmas un ViA studēs starptautiskā studiju moduļa ietvaros, iepazīs Latviju, latviešu valodu un kultūru. Laikā no 28. janvāra līdz 1. februārim ViA norisinās iepazīšanās nedēļa, kuras ietvaros apmaiņas studenti satiek savus mentorus - ViA studentus, kuri palīdz iejusties augstskolā un izzināt studiju procesu. Jaunieši nedēļas garumā iepazīsies ar augstskolu un tās tuvāko apkārtni, dosies ekskursijā pa Valmieru, piedalīsies lekcijās un studentu rīkotos pasākumos: orientēšanās, sporta un improvizācijas teātra "ViAGars” aktivitātēs. Ārvalstu studenti gūs atbildes uz sev interesējošiem jautājumiem par studiju procesu un dzīvi Valmierā "Jautājumu - atbilžu” vakarā.

Vidzemes Augstskolas starptautisko projektu vadītāja Tatjana Mažāne ir priecīga, ka Vidzemes Augstskolu kā savu apmaiņu studiju galamērķi izvēlējušies 13 studenti no dažādām pasaules valstīm. Tāpat viņa secina: “Esam priecīgi, ka iespēju turpināt studijas Vidzemes Augstskolā arī otrajā studiju gada semestrī izmantojuši pieci ārvalstu studenti, kuri Valmierā ieradās pirms pusgada. Tas nozīmē, ka jaunieši novērtē ViA sniegtās studiju iespējas un ir gandarīti par šeit iegūto pieredzi.”

Dažādu projektu un programmu ietvaros ViA sadarbojas ar vairāk nekā 110 augstskolām 45 dažādās valstīs, un sadarbības tīkls ik gadu kļūst arvien plašāks.

Informāciju sagatavoja:

Dārta Rasa Ozola,

Vidzemes Augstskolas sabiedrisko attiecību speciāliste