A A A

Aicinām apgūt profesionālās kompetences pilnveides programmu „Starpkultūru komunikācija un sadarbība profesionālai izaugsmei” 

Drukāt
24.01.2020

Līdz 28.janvārim aicinām pieteikties profesionālās kompetences pilnveides programmai "Starpkultūru komunikācija un sadarbība profesionālai izaugsmei".

 

Programmā aicināti piedalīties sociālie darbinieki, pedagogi, veselības aprūpes speciālisti, policisti, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes un Nodarbinātības valsts aģentūras teritoriālo nodaļu speciālisti, mediju darbinieki un citi valsts un pašvaldību iestāžu, nevalstisko organizāciju, kā arī privātā sektora pārstāvji un citi interesenti.

Norises vieta un adrese: Valmieras 5.vidusskola, Raiņa iela 3 Valmiera.

Norises laiks:  2020. gada 5., 20., 25. februārī, 11. un 25. martā no plkst.10.00 līdz 17.00.

Interesentus aicinām pieteikties, rakstot e-pastu dailara@inbox.lv   (Daila Ranše, Valmieras grupas koordinatore).

Vietu skaits ierobežots!

Programmas mērķis ir stiprināt dažādu jomu speciālistu zināšanas kultūru daudzveidībā un starpkultūru dialoga prasmes, pilnveidot spēju īstenot trešo valstu pilsoņu integrācijas pasākumus dažādos valsts pārvaldes un pakalpojumu sniegšanas līmeņos, kā arī paaugstināt speciālistu kapacitāti savstarpējā atbalsta sniegšanā un darbību koordinēšanā.

Programmas saturs:

  • Globālo procesu izpausmes Latvijā, migrācija;
  • Ieceļošanas un uzturēšanās tendences: Latvijas tiesību normas un prakse;
  • Kā mediju veidotā realitāte ietekmē sabiedrības uzskatus un vērtības;
  • Identitāte un mijiedarbība. Kāpēc esam tādi, kādi esam? Kā kultūra mūs veido?;
  • Kas nosaka mūsu attieksmi pret atšķirīgo;
  • Sociālo prasmju pilnveide dažādības izpratnē;
  • Komunikācijas loma un ietekme starpkultūru saskarsmē;
  • Starpinstitucionālā un starpprofesionālā sadarbība;
  • Resursi tālākai padziļinātai tēmas apguvei.

Programmas noslēgumā dalībnieki saņems apliecību par 30 h profesionālo pilnveidi.

Kursi ir bez maksas.

Plašāka informācija par projektu Izglītības attīstības centra mājaslapā http://iac.edu.lv/projekti/aktualie-projekti/.

Foto: pexels.com

Informāciju sagatavoja:
Iveta Vērse,
Izglītības attīstības centrs