A A A

ViA pētnieki sāk darbu pie Apvārsnis 2020 projekta 

Drukāt
03.12.2019

Vidzemes Augstskolas (ViA) Sociotehnisko sistēmu inženierijas institūta (SSII) pētnieku komanda no 1. oktobra uzsāk darbu pie Apvārsnis 2020 projekta “Adaptīva mikroklimata pārvaldība lauksaimniecībā (StarGate)”.

 

No 24. līdz 25. oktobrim akadēmiskā un zinātņu prorektore, projekta zinātniskā vadītāja Ginta Majore un administratīvā prorektore Iveta Putniņa piedalījās projekta uzsākšanas sanāksmē Salonikos Grieķijā. Vidzemes Augstskolas loma ir strādāt pie biznesa modelēšanas, daudzpieejas modelēšanas un simulāciju modeļa izstrādes, lai sasniegtu projekta mērķus:

  • attīstīt progresīvu, daudzlīmeņu un holistisku klimata atbildīgas lauksaimniecības metodoloģiju, pielietojot inovācijas mikroklimata un laika apstākļu riska, kā arī apstākļu riska, kā arī lauksaimniecības zemju plānošanas un pārvaldības jomā. Metodoloģija būs balstīta uz zemes novērošanu, laika apstākļu/klimata inteliģences un lietu interneta (Internet of Things, IoT) tehnoloģijām, lai atbalstītu efektīvāku saimniecību pārvaldību un saistītās pielāgošanas iespējas klimatiskajām izmaiņām, politikas nostādņu formulēšanu, kas nodrošinātu labāku ainavu pārvaldību, aizsardzību pret klimatiskajiem riskiem un darbību, kas saistīta ar mikroklimata izmaiņu mazināšanu.
  • izstrādāt, testēt, ieviest un demonstrēt sistēmu, kas uzlabos lauksaimniecības sistēmu noturību pret mainīgiem klimatiskajiem apstākļiem un ārkārtējiem laikapstākļiem, vienlaikus sniedzot zinātniski pamatotus rezultātus, lai palīdzētu politikas veidotājiem tādās jomās kā lauksaimniecības zemju plānošana un mūsdienu lauksaimniecības ilgtermiņa pielāgošanās klimata izmaiņām.

“StarGate projekts Vidzemes Augstskolai ir ļoti nozīmīgs, jo dod iespēju būtiski paplašināt zinātnes aktivitātes un kapacitāti starptautiskā mērogā un strādāt, gūstot pieredzi kopā ar partneriem, kuriem ir liela pieredze šādu projektu īstenošanā. Vidzemes Augstskolas galvenais uzdevums ir strādāt pie prasību analīzes un modeļa izstrādes viedai lauksaimniecības pārvaldībai, ņemot vērā gan klimata pārmaiņu, gan arī lauksaimniecības pārvaldībā pieejamos datus. Projekta īstenošanā tiks izmantotas gan uzņēmuma modelēšanas metodes konceptuālās struktūras izstrādei, gan arī imitāciju modelēšanas rīki un vides lauksaimniecības pārvaldības atbalsts," tā ViA akadēmiskā un zinātņu prorektore, projekta zinātniskā vadītāja Ginta Majore.

Projekta uzsākšanas sanāksmi Salonikos koordinēja Saloniku Aristoteļa Universitātes (Aristotle University of Thessaloniki, AUTH) profesors un Grieķijas Pētniecības un tehnoloģiju centra (The Centre for Research and Technology-Hellas, CERTH) vadošais pētnieks Dimitrios Mosčou (Dimitrios Moschou). Sanāksmes laikā tika uzsvērts, cik svarīgi ir panākt kopēju izpratni un izstrādāt rīcības plānu nākamajiem mēnešiem. Tāpat tika pārrunāts projekta kopējais darba plāns, panākta vienošanās par atsevišķu aktivitāšu vadību, kā arī par konsorcija vadības struktūru un lēmumu pieņemšanas mehānismiem.

Projekts noslēgsies 2023. gada septembrī. Tajā piedalās 26 partneri no Grieķijas, Čehijas, Izraēlas, Spānijas, Latvijas, Šveices, Austrijas, Itālijas, Portugāles, Polijas, Vācijas, Norvēģijas un Beļģijas.

Informāciju sagatavoja:

Dārta Rasa Ozola,

Vidzemes Augstskolas sabiedrisko attiecību speciāliste