A A A

1.-3.klašu skolēniem iespējams apgūt robotikas nodarbības 

Drukāt
27.11.2019

No novembra vidus Valmieras pilsētas pašvaldība vispārizglītojošo izglītības iestāžu 1.-3.klašu skolēniem piedāvā iespēju bez maksas vienu reizi nedēļā apmeklēt robotikas nodarbības. Nodarbību mērķis ir stiprināt STEAM prasmes un attīstīt eksaktās zinātnes, nodarbībās integrējot arī citos mācību priekšmetos iegūtās zināšanas.

 

Izradītā interese no skolēnu puses ir ļoti liela. Uz nodarbībām ir pieteikušies vairāk nekā 350 1.–3. klašu skolēni. Tajā skaitā aptuveni 140 2.-3.klašu skolēni apgūst robotikas nodarbības bez priekšzināšanām un ar priekšzināšanām Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.2.2/16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros. Projekts ilgs līdz 2021.gada 31.maijam.

Savukārt aptuveni 200 1.-3.klases skolēniem robotikas nodarbības ar un bez priekšzināšanām tiek finansētas no Valmieras pilsētas pašvaldības budžeta līdzekļiem. Plānotās nodarbības ilgs līdz 2020.gada 31.maijam.

Tie kuri vēl nav paguvuši pieteikties robotikas nodarbībām, lūgums interesēties savā  izglītības iestādē.

Robotikas nodarbības Valmieras izglītības iestādēs iepirkuma rezultātā nodrošina uzņēmums SIA “Bērnu centrs”, kas kā bērnu centrs “Kā mājās” piedāvā LEGO robotikas nodarbības pirmsskolā un sākumskolā ne tikai Valmierā, bet arī Cēsīs un Siguldā. Mācību programmas pamatā ir darbs ar LEGO Education WeDo 2.0 komplektiem. Jāpiemin, ka nodarbībās tiek izmantoti arī citi mācību līdzekļi, piemēram, Blue-Bot roboti un dronu modeļi, ar kuriem atbilstoši vecumam tiek apgūtas konstruēšanas prasmes, veicināta izpratne par mehānismu darbību, to ietekmējošiem faktoriem, pilnveidotas programmēšanas prasmes, veicināta izpratne par vienkāršu algoritmu veidošanu un pielietošanu, tiek veicināta loģiskā domāšana, attīstīts radošums, uzlabotas sadarbības, komunikācijas un prezentēšanas prasmes, kā arī trenēta sīkā motorika.

Foto autors: Oskars Briedis