A A A

Aizvadīts izglītības iestāžu logopēdu seminārs  

Drukāt
25.11.2019

21. novembra pēcpusdiena pirmsskolas izglītības iestādē “Sprīdītis” tika pavadīta aktīvā un radošā gaisotnē. Satikās izglītības iestāžu logopēdi, lai turpinātu oktobrī atsākto sadarbību, un, iepazīstoties ar jomas koordinatores apkopoto anketu datiem par logopēdu darbu, noteiktu provizoriskos darbības virzienus 2020. gadam.

 

Apkopotie dati ļāva secināt par nopietnas problēmas risinājumu meklēšanu ne tikai iestādēs, bet valstī kopumā – atbalsta personāla, t.i., logopēdu slodžu sadalījumu uz bērnu skaitu.  Analizējot statistikas datus, redzams, ka aizvien straujāk pieaug to bērnu skaits, kuriem nepieciešams nodrošināt regulāru logopēdisko palīdzību, tomēr logopēdijas nodarbību stundu skaits daudzās iestādēs, īpaši pirmsskolās, ir nepietiekams. Līdz ar to mazinās iespēja veikt kvalitatīvu korekcijas darbu, un, zinot, ka agrīna valodas attīstības traucējumu diagnostika un korekcija ir ļoti nozīmīga bērna tālākai attīstībai, nav iespējams nodrošināt logopēdisko pakalpojumu pieejamību visiem izglītojamiem. Tāpat skaudru ainu iezīmē atbilstoša logopēda kabineta nodrošinājums vairākās izglītības iestādēs.

Semināra galvenā tēma tika veltīta individuālo izglītības programmu apguves plāna veidošanas principiem. Logopēde Līga Miķelsone dalījās pieredzē par to, kā šis process notiek pirmsskolas izglītības iestādē “Burtiņā”, norādot gan to, kas iesaistās izglītojamā plāna veidošanā, gan to, kādi var būt plāna varianti, kā arī tika sniegti ieteikumi tā veiksmīgākai izstrādei.

Noslēdzot rudens ciklu dabā, arī logopēdēm pirmsskolas izglītības skolotājas Sigitas Gecas vadībā bija iespēja piedalīties dabas vides estētikas praktiskā nodarbībā “Krāsaino graudu spēles”. Iepazīstot graudu dažādību, darbojoties ar tiem, Sigita sniedza ieteikumus, kā vislabāk tos izmantot darbojoties ar bērniem. Viņa norādīja, ka bērniem ir iespēja iegūt dabiskus, kvalitatīvus sajūtu un krāsu impulsus un pats darbošanās process nodrošina smalkās muskulatūras aktivizēšanu, savukārt radoša darbošanās veicina bērna izziņas aktivitāti un sniedz emocionālu gandarījumu.

Semināra noslēgumā secinājām, kā pēcpusdienā gūtās zināšanas, sajūtas un pieredzi izmantosim darbā, lai veiksmīgāk palīdzētu bērniem, gūtu atbalstu sev un būtu jaunas idejas kvalitatīvai laika pavadīšanai ar bērniem.

Informāciju sagatavoja:
Valmieras pilsētas logopēdu jomas koordinatore Dana Arnīte