A A A

Aicina pieteikties starpkultūru komunikācijas un dažādības vadības radošajām darbnīcām 

Drukāt
14.11.2019

Ziemeļvalstu starpkultūru komunikācijas tīkla (Nordic Network for Intercultural Communication, NIC) 26. konferences rīkotāji Vidzemes Augstskolā aicina pieteikties klausītājus konferences norisēm laikā no 28. līdz 30. novembrim, īpaši uzsverot konferences pēdējā dienā notiekošās radošās darbnīcas starpkultūru kompetences un dažādības vadības prasmju attīstīšanai.

 

Dalības maksa visās konferences aktivitātēs, tai skaitā arī radošajās darbnīcās, klausītājiem ir 20 EUR, un interesenti aicināti pieteikties, līdz 20. novembrim reģistrējoties konferences mājaslapā konferences klausītāja (attendant) statusā. Visu norišu darba valoda ir angļu. Pilnu konferences programmu iespējams aplūkot šeit. Klausītājiem būs iespējams apmeklēt divas no tālāk aprakstītajām četrām darbnīcām.

Laikā, kad Eiropā strauji pieaug imigrantu skaits, tiek piedzīvotas kultūru sadursmes, veiksmīga kultūru integrācija atkarīga no cilvēku savstarpējās mijiedarbības un spējas līdzpastāvēt, pieņemot dažādu kultūru un tautu pārstāvjus kā līdzvērtīgus sociālajos, ekonomiskajos un kultūras procesos. Vidzemes Augstskolas docentes, Latvijas Mākslas akadēmjas doktorantes Ilzes Ložas radošajā darbnīcā “Ethics and values of visual communication strategies, Western and Islamic advertising” dalībnieki pētīs reklāmu piemērus no drukātajiem un digitālajiem plašsaziņas līdzekļiem, veidojot izpratni par globālās vizuālās komunikācijas ētiku, proti, Islāma un Rietumu pasauļu attiecībām reklāmvidē.

Vairāku grāmatu autora par staprkultūru komunikāciju un lektora Džordža F. Saimona (George F. Simons) radošajā darbnīcā “Are you game? NEUROdiversophy: brain science, gender & culture” dalībnieki varēs iesaistīties kultūru izzināšanas spēlē, apgūstot jaunus faktus un dažādas perspektīvas. Izmantojot neirozinātniskus atklājumus par to, kā domājam, jūtamies un rīkojamies, spēle ļaus pieredzēt dzīvi kultūrdažādību pasaulē.

Ja šķiet, ka kultūru dažādība un dažādības pārvaldība organizāciju darbā ir pārāk sarežģīti īstenojama, dažādības vadības eksperte Rasma Pīpiķe savā radošajā darbnīcā “Diversity Boost” ļaus ielūkoties šajos elementos caur katra dalībnieka personisko pieredzi – bailēm, personīgajiem uzskatiem un uzvedību. Darbnīcas dalībnieki drošā un atbalstošā vidē varēs apgūt paņēmienus savas uztveres paplašināšanai.

Kompānijas Executive Diversity Services prezidenta Elmera Diksona (Elmer Dixon) radošajās darbnīcās par kultūru daudzveidības atzīšanu - “Beyond assimilation - identifying strategies for cultural recognition” - eksperti, kuri ikdienā analizē kultūru sadursmes un strādā ar imigrantu integrāciju sabiedrībā, iztirzās galvenos kultūru asimilācijas izaicinājumus tādās valstīs kā Somija, Francija un ASV, kā arī prognozēs, kā nākotnē nodrošināt kultūru veiksmīgu sadzīvošanu daudzveidībā. Balstoties uz četru gadījumu izpēti, darbnīcas dalībnieki izstrādās stratēģijas kultūru atzīšanai un iekļaušanai.

Ziemeļvalstu starpkultūru komunikācijas tīkla (Nordic Network for Intercultural Communication, NIC) 26. konference notiks no 28. līdz 30. novembrim Vidzemes Augstskolā, Valmierā. Uz to gan kā klausītāji, gan referenti aicināti dalībnieki, kas strādā ar un pēta starpkultūru komunikāciju, kultūru dažādību un ar šīm tēmām saistītus jautājumus pilsoniskās līdzdalības, uzticēšanās veidošanas, izglītības un pedagoģijas, uzņēmējdarbības un vadības, starppersonu komunikācijas, diasporas, valodas, mediju, ilgtspējas un citos kontekstos.

Konferenci organizē Vidzemes Augstskola (ViA) un Ziemeļvalstu starpkultūru komunikācijas tīkls, ar ViA Sociālo, ekonomisko un humanitāro pētījumu institūta (HESPI), ViA Sociālo zinātņu fakultātes, Valmieras pilsētas domes, Latvijas Platformai attīstības sadarbībai (LAPAS) un Valsts Pētījumu programmas (VPP) atbalstu.

Vairāk informācijas par konferences saturiskajām norisēm, sazinoties ar NIC 2019 konferences organizatoriskās komitejas vadītāju Lieni Ločmeli: liene.locmele@va.lv, +37126474774.

Informāciju sagatavoja:

Dārta Rasa Ozola,

Vidzemes Augstskolas sabiedrisko attiecību speciāliste