A A A

Konference pulcē 167 pedagogus no visas Latvijas 

Drukāt
30.10.2019

Pulcējot 167 pedagogus no vidējās un augstākās izglītības iestādēm visā Latvijā, 25.oktobrī Vidzemes Augstskolā (ViA) norisinājās konference – praktisks seminārs “Vidzemes Augstskola: sadarbības partneris izglītībā”, kas šogad bija veltīts tēmai “Kompetenču pieeja mācību saturā un pētnieciskais darbs skolās”.

 

Konference – praktisks seminārs pedagogiem “Vidzemes Augstskola: sadarbības partneris izglītībā” tika atklāta ar Vidzemes Augstskolas rektora Gata Krūmiņa uzrunu mācībspēkiem. "Mūsu nākotne ir zināšanu sabiedrība. Un pedagogiem ir unikāla priekšrocība, esot tuvu šīs nākotnes veidošanā, procesus nevis vērojot, bet tiešā veidā ietekmējot,” tā G. Krūmiņš.

Konferencē uzstājās projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” mācību satura ieviešanas vadītāja Zane Oliņa, kura iepazīstināja pedagogus ar izglītības satura plānošanas principiem un akcentiem pilnveidotajā mācību saturā, kā arī pastāstīja par skolēnu patstāvīgā darba mērķiem no plānotā sasniedzamā rezultāta viedokļa, nepieciešamo atbalstu šo prasmju attīstībā un skolēnu snieguma vērtēšanas pamatprincipiem. Par skolēnu Zinātniski pētniecisko darbu (ZPD) problēmām un aktualitātēm informēja ViA lektors Ilgvars Ābols, savukārt par pedagogu izglītošanās un pašattīstības jautājumiem stāstīja mūžizglītības un kultūras institūta “VITAE” lektore Ilga Kušnere. Konferences otrajā daļā norisinājās semināri par pilnveidoto mācību saturu, skolēnu zinātniski pētniecisko darbu vadīšanu un darba vidē balstītu mācību procesu. Semināros uzstājās un ar pieredzi dalījās gan pedagogi, gan psihologi, gan augstskolu docētāji, gan izaugsmes treneri, gan arī citi ievērojami izglītības speciālisti.

Konferences – prakstiskā semināra laikā ViA viesojās Ilinoisas Universitātes Čikāgā, ASV komunikācijas departamenta docents Dr. Zaharijs Makdovels (McDowell). Docents vadīja lekciju “Dezinformācijas apkarošana un labākas pasaules veidošana ar Vikipēdijas palīdzību”, kuras laikā iepazīstināja klausītājus ar savu pētījumu par Vikipēdijas pedagoģijas metožu integrēšanu mācību procesā, kas var palīdzēt attīstīt skolēnu un studentu informācijas pratību, kritisko domāšanu, digitālās prasmes, spēju atpazīt nepatiesu informāciju, sadarboties grupā, kā arī ieinteresēt uzdevumu veikšanā. Tāpat Dr. Z. Makdovels piedāvāja apgūt Vikipēdijas pedagoģijas mācīšanas rīkus, lai vidusskolu un augstskolas mācībspēki varētu izvērtēt un pilnveidot to pielietojumu savās nodarbībās.

Arī Vidzemes Augstskolas bakalaura un maģistra līmeņu studiju programmu studentiem bija iespēja apmeklēt un līdzdarboties docētāja vadītos semināros par Vikipēdijas pedagoģiju, informācijas pratības veicināšanu, tiešsaistes informācijas platformu darbību un pārvaldīšanu. Dr. Z. Makdovels atspēkoja uzskatu, ka Vikipēdija nav uzticams informācijas avots akadēmisku rakstu veidošanā, kā arī atklāja veidus, kā to izmantot pilnvērtīgi. Tāpat docents atbildēja uz studentiem interesējošiem jautājumiem par Vikipēdijas rakstu statistiku retās pasaules valodās, kā arī dažādiem ar platformas kiberdrošību saistītiem aspektiem.

Dr. Z. Makdovela vizīte Vidzemes Augstskolā iespējama ar Baltijas-Amerikas Brīvības fonda (BAFF- Baltic-American Freedom Foundation) finansiālu atbalstu.

Konferenci rīkoja ViA Zināšanu un tehnoloģiju centrs ar mērķi sniegt iespēju pedagogiem papildināt savas zināšanas un gūt jaunu praktisku pieredzi turpmākajam darbam.

Informāciju sagatavoja:

Dārta Rasa Ozola,

Vidzemes Augstskola