A A A

Atsākta dienesta viesnīcas pārbūve  

Drukāt
22.10.2019

Ēkā Ausekļa ielā 25B atsākti pārbūves darbi, lai Valmieras izglītības iestāžu skolēniem no apkārtējiem novadiem nodrošinātu mūsdienu prasībām atbilstošu dienesta viesnīcu, kā arī palielinātu pieejamo vietu skaitu Valmieras dienesta viesnīcās.

 

“Kvalitatīvu izglītības pakalpojumu Valmierā saņem ne tikai valmierieši, apkārtējo novadu bērni un jaunieši, bet arī skolēni no attālākiem novadiem, kuriem katru dienu izbraukāt uz mājām nav vienkārši, un ir jārod mājvieta pilsētā. Pēc Dienesta viesnīcas pārbūves Ausekļa ielā skolēni varēs dzīvot mūsdienīgās un ērtās telpās, kur ir nodrošināti kvalitatīvi sadzīves apstākļi, lai veltītu uzmanību mācību procesam un izaugsmei. Valmieras pilsētas pašvaldības dibinātajās vispārizglītojošajās skolās 2019./2020.mācību gadā mācās 1575 citās pašvaldībās deklarēti bērni, tāpēc pieprasījums pēc dienesta viesnīcas ir liels. Šobrīd mūsu rīcībā ir dienesta viesnīcas, kas nodrošina vietas 240 bērniem (Ausekļa ielā 25C un Jāņa Enkmaņa ielā 14). Pēc ēkas Ausekļa ielā 25B 1.kārtas pārbūves darbiem tajā tiks nodrošinātas 177 vietas, noslēdzoties 2.kārtas pārbūves darbiem Ausekļa ielā 25C šajā dienesta viesnīcā kopā būs 307 vietas,” projekta nozīmību akcentē Valmieras pilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs Jānis Baiks. 

Pārbūves darbi tiek veikti vairākās kārtās – 1.kārtā ēkā Ausekļa ielā 25B tiek veikta pārbūve, izbūvēts ēku savienojums un lifts no 1.līdz 5.stāvam, kā arī paaugstināta ēkas energoefektivitāte. 1.kārtas pārbūves darbi tiek veikti saskaņā ar PS “ARH STUDIJA” izstrādāto būvprojektu. Saskaņā ar iepirkuma rezultātiem 2019.gada 17.septembrī noslēgts līgums ar SIA “WOLTEC” par atlikušo 1.kārtas būvdarbu veikšanu Ausekļa ielā 25B un 1.kartas darbu uzsākšanu Ausekļa ielā 25C. Līgumsumma –  4 565 744, 17 EUR ar PVN. Objektā  būvuzraudzību veic SIA “Būvuzraugi.lv” par 35 428,80 EUR ar PVN.  

Būvniecības laikā Ausekļa ielas 25B ēkas 2., 3., 4. un 5.stāvā paredzēts izvietot divvietīgas istabas, plānojot uz katriem diviem numuriņiem vienu tualetes telpu un vienu dušas telpu. Katrā stāvā paredzēta koplietošanas virtuve, kā arī atpūtas un viesu uzņemšanas telpa. Lai ēku ikdienā varētu efektīvāk uzturēt no jauna tiek izbūvēts ēku Ausekļa ielā 25B un Ausekļa ielā 25C savienojums. Tā katrā stāvā paredzēta mācību telpa, neliels vestibils pie lifta un trīs istabas, no kurām viena būs piemērota personām ar kustību traucējumiem. Ēkas pagraba stāvā paredzēts izveidot tehniskās telpas: veļas mazgāšanai, žāvēšanai un gludināšanai, riteņu novietošanai un remontam.

Saskaņā ar noslēgto pārbūves darbu līgumu, dienesta viesnīcas 1.kārta pārbūves darbi ilgs līdz 2020.gada maija beigām.

Dienesta viesnīcas Ausekļa ielā 25B 1.kārtas pārbūves darbi tiek īstenoti no Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” diviem specifiskā atbalsta mērķiem (SAM) 8.1.2. un 4.2.2.

Prioritārā virziena “Izglītība, prasmes un mūžizglītība” 8.1.2. SAM “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” projekta “Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzijas un Valmieras Viestura vidusskolas mācību vides uzlabošana un Dienesta viesnīcas Ausekļa ielā pārbūve” ietvaros, tā kopējās izmaksas plānotas 10 599 317,15 EUR. Projekta attiecināmās izmaksas 5 327 519,97 EUR, tajā skaitā ERAF finansējums 3 729 263,98 EUR, kā arī Valmieras pilsētas pašvaldības finansējums – 1 278 604,79 EUR un valsts finansējums – 319 651,20 EUR. Neattiecināmās izmaksas, ko finansē Valmieras pilsētas pašvaldība – 5 271 797,18 EUR.

Savukārt 4.2.2. SAM “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldības ēkās” projekta “Dienesta viesnīcas Ausekļa ielā energoefektivitātes paaugstināšana un pārbūve” (būvprojekta “Skolas ēkas un kopmītnes ēkas pārbūve par dienesta viesnīcu Ausekļa ielā 25B, Valmierā 1.kārta”) kopējās izmaksas plānotas 589 592,57 EUR. Projekta attiecināmās izmaksas 589 592,57 EUR, tajā skaitā ERAF finansējums 193 209,49 EUR, kā arī  Valmieras pilsētas pašvaldības līdzfinansējums –  317 106,46 EUR un Valsts budžeta finansējums 79 276,62 EUR.

Jāpiemin, ka dienesta viesnīcas pārbūves darbu 2.kārta (dienesta viesnīcas Ausekļa ielā 25C ēkas pārbūves darbi) arī tiks veikti SAM 8.1.2. un 4.2.2. projektu ietvaros, veicot tālākos būvniecības darbus vienlaicīgi ar Valmieras Valsts ģimnāzijas korpusa pārbūvi. Drīzumā plānots uzsākt iepirkuma procedūru iepriekš minēto būvdarbu veikšanai.