A A A

Tiks sludināts konkurss Valmieras sākumskolas direktora amatam 

Drukāt
17.10.2019

Valmieras sākumskolā šajā mācību gadā mācās 539 skolēni no Valmieras un apkārtējiem novadiem. Tā ir pilsētas jaunākā izglītības iestāde, kuras misija ir būt par bērniem un videi draudzīgu, uz individuālu un kolektīvu izaugsmi vērstu izglītības iestādi.

 

2019.gada 17.oktobrī Valmieras pilsētas pašvaldības domes sēdē tika pieņemts lēmums,  uz abu pušu savstarpējas vienošanās pamata, izbeigt darba tiesiskās attiecības ar Valmieras sākumskolas direktori  Ingu Zariņu-Bojāri, tāpēc Valmieras pilsētas pašvaldība sludinās konkursu uz vakanto direktora amatu.

Valmieras sākumskola kopš 2010. gada 1. septembra atrodas jaunā un modernā ēka Leona Paegles ielā 40A. Izglītības iestādē strādā 53 pedagoģiskie un 29 tehniskie darbinieki.

Šogad Valmieras pilsētas pašvaldība uzsāka arī pilotprojektu, kurā pirmsskolas izglītības iestādes “Buratino” vecākās grupiņas “Pūcītes” bērni zinības apgūst Valmieras sākumskolas telpās, tādējādi vienmērīgi adaptējoties skolas videi un iepazīstot arī savu iespējamo nākamo skolu.