A A A

Konferencē aplūkos dažādības vadības problemātisko pusi  

Drukāt
09.10.2019

Ziemeļvalstu starpkultūru komunikācijas tīkla (Nordic Network for Intercultural Communication, NIC) 26.konferences rīkotāji Vidzemes Augstskolā gaida konferences dalībnieku pieteikumus vēl līdz 20.oktobrim un piesaka nākamo goda runātāju - Roskildes universitātes Dānijā docenti Lindu Lapiņu (cand. psych., PhD), kura konferencē uzstāsies ar priekšlasījumu “Dažādības dilemmas: izzinot saskarsmi ar atšķirīgo”.

 

Konferences priekšlasījumā docente L.Lapiņa izmantos savu pētnieces, pedagoģes, psiholoģes un migrantes pieredzi, lai iztirzātu (kultūras) atšķirību aktualizāciju dažādos kontekstos un savstarpējās attiecībās. Pievēršoties spriedzes ietekmētas saskarsmes analīzei, docente stāstīs, ko atšķirīguma uzsvēršana cilvēkam nozīmē personīgā un emocionālā līmenī. Tāpat L.Lapiņa analizēs sadursmes ar atšķirīgo, lai noskaidrotu, kad un kā atšķirībām ir nozīme, kurš tās izjūt, nes to radīto smagumu un ar to dzīvo. Viņa nošķirs dažādības (diversity) un atšķirību (difference) jēdzienus, uzsverot, ka mēģinājumi vadīt un izprast  dažādību potenciāli var novest pie hierarhiju un kategoriju radīšanas, kas vienu atšķirīgumu var padarīt vēlamu, kamēr citu - stigmatizēt. Docente aplūkos jaunus veidus, kā būt attiecībās ar atšķirīgo, spējot sadzīvot ar nenoteiktību un nezināmo.

L.Lapiņas pētniecības intereses ietver etnisko, rasu, sociālo un politisko identitāšu iekļaušanas un atstumšanas jautājumus pilsētvidē un migrantu atmiņā, kurus viņa analizē, izmantojot feminisma un afektu teoriju. L.Lapiņa strādā ar etnogrāfiskām, uz maņām un mākslu balstītām un afektīvām metodēm, tai skaitā darbu ar atmiņu un autoetnogrāfiju.

L.Lapiņa ir otrā goda runātāja, kuru konferences rīkotāji izziņo. Cits ievērojams viesis būs profesors Dominiks Bušs (Dominic Busch) no Minhenes Bundesvēra universitātes (Universität der Bundeswehr München) Vācijā. Viņš konferencē uzstāsies ar priekšlasījumu “Starpkultūru ilgtstpēja: meklējot ētiskos pamatus starpkultūru komunikācijas pētniecībai”.

Ikgadējā konference notiks no 28. līdz 30.novembrim Vidzemes Augstskolā Valmierā. Uz to gan kā klausītāji, gan referenti aicināti dalībnieki, kas strādā ar un pēta starpkultūru komunikāciju, kultūru dažādību un ar šīm tēmām saistītus jautājumus pilsoniskās līdzdalības, uzticēšanās veidošanas, izglītības un pedagoģijas, uzņēmējdarbības un vadības, starppersonu komunikācijas, diasporas, valodas, mediju, ilgtspējas un citos kontekstos.

Konferences rīkotāji aicina jomas pētniekus, studentus, praktiķus un citus interesentus iesniegt savus referātu pieteikumus vēl līdz 2019.gada 20.oktobrim. Pieteikumu iesniegšanas sistēma pieejama šeit. Turpat regulāri tiks atjaunināta aktuālā informācija par konferences norisēm. Konferences darba valoda būs angļu.

Konferenci organizē Vidzemes Augstskola un Ziemeļvalstu starpkultūru komunikācijas tīkls sadarbībā ar Valmieras pilsētas pašvaldību un Latvijas Platformu attīstības sadarbībai LAPAS.

Vairāk informācijas par konferences saturiskajām norisēm, sazinoties ar NIC 2019 konferences organizatoriskās komitejas vadītāju Lieni Ločmeli: liene.locmele@va.lv, +37126474774.

Informāciju sagatavoja:

Dārta Rasa Ozola,

Vidzemes Augstskolas sabiedrisko attiecību speciāliste