A A A

ViA lektores Ivetas Druvas-Druvaskalnes stažēšanās stāsts 

Drukāt
05.09.2019

No 2019.gada februāra Vidzemes Augstskolas (ViA) projekta “Vidzemes Augstskolas akadēmiskā personāla pilnveide un cilvēkresursu attīstība” ietvaros docētāji stažējas pie dažādiem Latvijas komersantiem. Lektore Iveta Druva-Druvaskalne pieredzi gūst uzņēmumā SiA “Karšu izdevniecība Jāņu sēta”.

 

SiA “Karšu izdevniecība Jāņu sēta” valdes loceklis Mārtiņš Vimba atzīst, ka komersantam šī iespēja sniedz priekšstatu par to, ar kādiem rīkiem, programmatūrām un datiem strādā docētāji studiju procesā. Kā arī ļauj saņemt I.Druvas-Druvaskalnes viedokli un pieredzes stāstus par ģeogrāfiskās informācijas sistēmām (ĢIS) un to pielietojumu studiju vidē, kurā tiek gatavoti topošie tūrisma jomas profesionāļi.

“Pieredzi vērtējam pozitīvi. Guvām gan paši priekšstatu par docētāju darbu, gan sniedzām ieskatu tajā, kā norit ikdienas darbs ražošanas uzņēmumā, kā tiek pieņemti lēmumi un ar kādiem izaicinājumiem saskaramies reālā biznesa vidē,” stāsta Mārtiņš Vimba.

Lektore I. Druva-Druvaskalne atzīst, ka tūrisma studijās ir ļoti būtiski integrēt aktuālākās zināšanas, prasmes un iemaņas topošajam tūrisma speciālistam orientēties jebkurā telpiskajā  vidē, kas izriet no prasmēm “būt draugos” ar dažāda veida kartogrāfiskajiem rīkiem. Mūsdienās telpiskie dati, no kuriem veido dažāda veida tematiskās kartes, kļūst par lielisku palīgu dažādu nozaru, tajā skaitā arī tūrisma, attīstības plānotājiem un pētniekiem, arī ceļotājiem, jo ĢIS ļauj ātri un ērti vizualizēt jebkuru procesu, raksturot izmaiņas, veikt prognozes.

“Izvēlētais uzņēmums ir līderis Baltijas valstīs  kartogrāfijas un ģeotelpiskās inteliģences  risinājumu jomā, kurš darbojas kopš 1992.gada. Stažēšanās laikā guvu  labāku izpratni par jebkuras kartes sagatavošanas procesu un prasmes lietot ĢIS pētījumu vizualizācijai. Kartes izveides process prasa tikpat smalku, pacietīgu darbu kā pulksteņmeistaram un man  jāsaka liels paldies kartogrāfiem Dāvim Immuram, Ievai Ozoliņai, Agrim Puriņam, kuri man ļoti palīdzēja ĢIS programmu QGIS un ArcGIS apguvē,” atklāj Iveta Druva-Druvaskalne.

Tostarp I.Druva-Druvaskalne tika iepazīstināta ar uzņēmuma pasūtījuma darbiem, piemēram, ar pētījuma virziena vadītāju Jāni Turlaju notika diskusija par topošās administratīvi teritoriālās reformas niansēm. Ar pasūtījuma darbu biznesa virziena vadītāju Danu Spulli runāja par labu eksporta piemēru –Zviedrijas vadošā kartogrāfijas uzņēmuma Norstedts Kartor pasūtījumu: tika sagatavotas kartes piecu izdevumu sērijai, kas veltīta Zviedrijas iecienītākajam pārgājienu maršrutam - 440 km garajai Kungsledena (Karaļu) takai.

Docētāju stažēšanās notikusi arī pie komersanta - SiA "Cognitio it", SiA "Infoera Latvia", SiA "O!Latvija", SiA "Risinājums I" un citiem.

Akadēmiskā personāla stažēšanās laikā gūta pieredze un atziņas tiks analizētas studiju virzienu padomēs, integrētas studiju programmu saturā, kā arī izglītības inovāciju konferencēs un diskusijās ar nozares kolēģiem. Docētāju gūtā pieredze un atziņas veidos ciešāku sadarbību starp augstskolas studiju virzieniem un industriju studiju programmu izstrādē, kursu kvalitātes uzlabošanā un pētniecībā. Projekta ietvaros stažēties pie komersanta būs iespējams 32 docētājiem, tādejādi dziļāk izprotot teorijas sasaisti ar praktiski risināmām problēmām mūsdienu uzņēmumos. Šobrīd stažēšanos uzsākuši jau pieci ViA docētāji.

Īstenojot projektu tiks paaugstinātas akadēmiskā personāla kompetence angļu valodā studiju un zinātniskiem mērķiem, profesionālā kompetence, kompetence līderības un digitālo tehnoloģiju izmantošanai studiju kvalitātes paaugstināšanai, un jaunradītas darba vietas piesaistot kvalitatīvu akadēmisko personālu.

Galvenās projekta aktivitātes:

  • Apmācību kursi akadēmiskajam personālam stratēģiskās specializācijas jomās - akadēmiskā personāla līderības, sadarbības kompetence ar industriju un mūsdienīgas izpratnes par digitālā laikmeta izaicinājumiem attīstībai;
  • Apmācību kursi akadēmiskajam personālam profesionālajā angļu valodā;
  • Akadēmiskā personāla stažēšanās pie komersanta;
  • Ārvalstu docētāju un doktorantu iesaiste akadēmiskā darbā.

Projekts tiek īstenots ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu laika posmā no 2018.gada 6.novembra līdz 2021.gada 31.maijam, projekta Nr.8.2.2.0/18/A/012.

Informāciju sagatavoja:

Vera Grāvīte,

ViA mārketinga projektu vadītāja