A A A

Ikgadējā pedagogu konference Valmierā  

Drukāt
27.08.2019
27.augustā no plkst.10.00 Valmieras sākumskolā un Valmieras Valsts ģimnāzijā, uzsākot jauno mācību gadu, notiks ikgadējā izglītības konference, kurā dalību pieteikuši vairāk nekā 450 pedagogi. Šogad konferences moto ir: Mācies un iedvesmo!
 

Konferences atklāšanā pedagogus uzrunās Valmieras pilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs Jānis Baiks, Kocēnu novada domes priekšsēdētājs Jānis Olmanis, Valmieras Izglītības pārvaldes vadītāja p.i. Solvita Andžāne un Kocēnu novada Izglītības pārvaldes vadītāja Ieva Stiģe. Konferences ievadā gaidāms iedvesmojošs stāstījums arī no īpaša viesa, kad pedagogus uzrunās Rīgas arhibīskaps – metropolīts Zbigņevs Stankevičs.

Tāpat konferences atklāšanā tiks sveikti jaunie pedagogi un izglītības iestāžu direktori/vadītāji, kā arī eTwinning vēstniece Ilze Šmate Valmieras Viestura vidusskolas direktoram Uldim Jansonam pasniegs eTwinning skolas sertifikātu 2019.-2020.

Konferences turpinājumā Valmieras sākumskolas Aktu zālē Kocēnu novada Izglītības pārvalde sniegs aktuālo informāciju izglītības iestāžu direktoriem/direktoru vietniekiem mācību darbā. Savukārt Valmieras sākumskolas Skolotāju istabā uz svinīgu sanāksmi pulcēsies Valmieras izglītības iestāžu direktori/vadītāji.

Paralēli pedagogi piedalīsies kādā no pašu iepriekš izvēlētām nodarbībām. Pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem pieejamas piecas nodarbības: otrais mācību gads projektā “Kompetenču pieeja mācību saturā” (Rūjienas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Vārpiņa” pieredzes stāsts); mācību vides iekārtošana pirmsskolā un pedagogs kā atbalsts, lai motivētu bērnu darīt pašam; iespējas/idejas kā pirmsskolas vecuma bērniem mācīt atbildību pret vidi, veicināt videi draudzīgas rīcības apguvi un praktizēšanu ikdienā; vides izglītības metožu izmantošana darbam pirmsskolās; mācāmies rotaļājoties. Skolu pedagogiem pieejamas 13 dažādas nodarbības: Rūjienas vidusskolas pedagogu mācību līdzeklis “Ideju krātuve vides ekspedīcijām” (starpdisciplināra nodarbība 4.-9.klašu pedagogiem); skolēnu praktiskā darbība matemātisko prasmju pilnveidei; iekļaujošās izglītības izaicinājumi, iekļaujot izglītības iestādē skolēnu ar autiskā spektra traucējumiem un uzvedības problēmām; valodas un runas attīstīšana – domāšanas kvalitātes pamats; atgriezeniskā saite kvalitatīva mācību satura realizēšanai; drāmas metodes izmantojums mācību procesā; komunikācija kā instruments profesionālās un personīgās dzīves kvalitātei; atbalsta materiālu izmantošana skolēnu pašvadītās mācīšanās attīstīšanai fizikas stundās. Tāpat pedagogi varēs uzzināt, kā saglabāt neizsīkstošu radošumu, kā labi darīt to, ko mīli, par kompetencēs balstītu pieeju mācīšanai un mācībām angļu valodā, 9 mācību notikumi efektīvai un mūsdienīgai stundai, kā arī par to, kā atsegt tematu skolēnam matemātikā.

Nodarbības veidotas tā, lai pedagogi iedvesmotos un mācītos cits no cita, gūtu idejas un atbildes interesējošiem jautājumiem un dalītos praktiskos piemēros, kas noderētu turpmākajā darbā.

Konferences noslēgumā paredzēts tās rezumē un muzikāls sveiciens no Zanes Dombrovskas un Raimonda Macata, kuri izpildīs koncertprogrammu “Patrioti”. Jāpiemin, ka konferenci vadīs Valmieras Mūzikas skolas direktores vietniece izglītības jomā Liene Zvirbule.

Konferenci organizē Valmieras Izglītības pārvalde un Kocēnu novada Izglītības pārvalde.

Pasākums tiks fotografēts un filmēts. Fotogrāfijas un videomateriāli var tikt izmantoti Valmieras pilsētas pašvaldības publicitātes vajadzībām.

FOTO