A A A

Sākts darbs pie jauna sociālās simulācijas scenārija 

Drukāt
09.07.2019

Sākot no 2019. gada jūlija Erasmus+ Stratēģiskās partnerības projekta “Simulāciju spēles stratēģiskajā komunikācijā” (SimGames) ietvaros norisinās virkne docētāju profesionālās pilnveides pasākumu. No 1. līdz 4.jūlijam Tartu Universitātē notika docētāju treniņš, kura laikā uzsākts darbs pie jauna sociālās simulācijas scenārija. Tā mērķis ir sekmēt studējošo komunikācijas, konfliktu risināšanas, sadarbības un citas kompetences, kas nepieciešamas mūsdienu darba tirgū.

 

Scenārijs tiks testēts novembrī, kad Valmierā notiks nākamais ar projektu saistīts pasākums. Tajā piedalīsies visu trīs partneraugstskolu - Vidzemes Augstskolas (ViA), Tartu Universitātes un Viļņas Universitātes - docētāji, kā arī šo augstskolu maģistrantūras un bakalaura līmeņa komunikācijas studiju programmu studenti.

"Treniņa ietvaros izstrādājām jaunu sociālās simulācijas scenāriju, kā arī apmainījāmies ar pieredzi par dažādām interaktīvām un studējošo pieredzi veidojošām studiju metodēm. Šīs bija ļoti noderīgas un jaunām atziņām piesātinātas dienas," treniņa rezultātu vērtē projekta "SimGames" saturiskā vadītāja, ViA Komunikācijas, mediju un pārvaldības studiju virziena direktore Agnese Dāvidsone.

Projekta ietvaros notiek darbs arī pie metodisko materiālu izstrādes sociālo simulāciju izmantošanai augstākajā izglītībā, kā arī veidots prototips virtuālās realitātes risinājumos balstītas interaktīvas digitālās mācīšanās platformai.

Projekta rezultāti būs rokasgrāmata un metodiskais palīgmateriāls sociālo simulāciju izstrādē, projektā radīto sociālo simulāciju apraksti, simulāciju testēšana visās trijās Baltijas valstīs, apmācību semināri docētājiem, izstrādāti un pārbaudīti instrumenti studentu kompetenču novērtēšanai, kā arī zinātniskās publikācijas.

Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA2) (sadarbība inovāciju un labas prakses apmaiņas jomā) stratēģiskās partnerības projekts augstākās izglītības sektorā “Simulāciju spēles stratēģiskajā komunikācijā” (Projekts nr.: 2018-1-LV01-KA203-046981) norisinās no 2018. gada 1.decembra līdz 2021. gada 31.maijam.

Vairāk par projektu uzzini šeit.

Informāciju sagatavoja:

Vera Grāvīte,

Projekta “Simulāciju spēles stratēģiskajā komunikācijā”

sabiedrisko attiecību speciāliste