A A A

Īstenots projekts "Mācīties, darīt, dzīvot kopā” 

Drukāt
21.06.2019

Ar šādu devīzi viesmīlīgajās Vaidavas pagasta “ Madarās” jeb Mucu muzejā satikās un nedēļu no 10. līdz 14.jūnijam kopā pavadīja cilvēki, kurus vieno kopīgs izaicinājums – kā izprast un atbalstīt bērnus, jauniešus un pieaugušos ar dzirdes traucējumiem. 

 

Izrādās, ka visiem  - gan pedagogiem, gan vecākiem, gan pašvaldības pārstāvjiem – ir daudz jautājumu un nepieciešamība pēc informācijas un atbalsta. Kopā risinājām dažādus aktuālus jautājumus, diskutējām un mācījāmies, lai veidotu vienotu izpratni atbalsta sniegšanai personām ar dzirdes traucējumiem, rastu risinājumus dažādām situācijām, veidotu jaunus sadarbības tīklus, uzlabotu savstarpējo sadarbību un informācijas apmaiņu.

Psihoterapeits Juris Batņa, atklājot nedēļas nodarbību ciklu, aktualizēja jautājumus par  komunikācijas specifiku ar personām ar dzirdes traucējumiem un pozitīvu savstarpējo attiecību radīšanas priekšnoteikumiem.

Izaugsmes trenera Alekša Daumes vārds saistās ar cilvēku motivēšanu un iedrošināšanu. Runājām par  personiskās atbildības uzņemšanos par savas dzīves un karjeras plānošanu, dažādām  pašrealizācijas iespējām.

Pārgaujas ģimnāzijas direktores vietnieks Māris Bušmanis sniedza ieskatu radošas personības būtībā un  piedāvāja dažādus veidus radošuma attīstīšanai. Izrādās, radošums ir pamatnoteikums, lai jebkurš cilvēks prastu savā apkārtnē saskatīt daudzveidīgas iespējas personiskās uzņēmējdarbības uzsākšanai un  sociālajai uzņēmējdarbībai, kā arī  biznesa pamatu apguvei. Viss vainagojās (pilnīgi neticami!) ar pūķu gatavošanu un palaišanu debesīs!

Valmieras SOS ciemata direktors Edijs Pētersons uzsāka nodarbību ar lūgumu aizspiest ausis un aprakstīt savas izjūtas, tādējādi iejūtoties iespējami cilvēku ar dzirdes traucējumiem ikdienā. Veidojās ļoti saturīga un bagātinoša saruna par bērnu bez ģimenes atbalsta integrēšanās iespējām sabiedrībā. Daļai šo bērnu mēdz būt arī dažādas speciālās vajadzības, tāpēc ļoti vērtīga bija informācija un idejas projektu metodes apguvei: kā izmantot  projektu kā līdzekli dažādu mērķu sasniegšanai, bērnu ar ierobežotām iespējām iesaistīšanai, pašrealizācijas iespējām.

Nedēļas noslēgumā no Alekša Daumes atkal saņēmām vērtīgus instrumentus – kā veidot pašizziņas, pašvērtējuma prasmes, kā atpazīt un veiksmīgi pārvaldīt savas emocijas, kā nospraust savus dzīves mērķus un mācīt to darīt saviem bērniem.

Vai projekts sasniedza savu mērķi un dalībnieki apguva ko vērtīgu? Noteikti! Katru dienu nodarbībās piedalījās pat līdz 35 dalībniekiem; izvērtējuma anketās varēja lasīt sirsnīgus paldies vārdus lektoriem un atzinību visiem dalībniekiem par veiksmīgo savstarpējo komunikāciju. Ko vēl? Arī vēlme turpināt šādus pasākumus, lai labāk iepazītu dažādu cilvēku ar dzirdes traucējumiem pasauli un mūsu visu iespējas dzīvot un sadzīvot kopā.

Projektu realizēja biedrība “Kopā varam”  sadarbībā ar Valmieras Gaujas krasta vidusskolu.

Projektu finansiāli atbalsta ASV vēstniecība Latvijā.

Informāciju sagatavoja:
projekta koordinatore Daiga Ramata