A A A

Valmieras Viestura vidusskolā top maza brīnumzeme 

Drukāt
15.03.2019

8. marts Valmieras Viestura vidusskolas 2. un 3. klašu skolēniem atšķīrās no ierastā ritma, katra klase 2 mācību stundas darbojās Mazās Brīnumzemes centra tehniskajā laboratorijā - pētīja miniatūrus auto, mājiņas un arī cilvēciņus, izpētīja to darbināšanas noslēpumus, kā arī paši strādāja 3D maketu būves darbnīcā.

 

Skolēni tika iepazīstināti ar profesijām un prasmēm, bez kurām nebūtu iespējams izveidot vienīgo mini pasauli Baltijā, kurā viss ir 87 reizes mazāks nekā dzīvē. Skolēni uzzināja, ko savā ikdienas darbā dara inženieri, programmētāji, mākslinieki, mehatroniķi, arhitekti, kā arī uzzināja, kādēļ šodienas un nākotnes profesionāļiem ar vienu profesiju ir par maz. Nodarbību laikā puiši un meitenes iepazina gan tehnoloģijas, gan dažādos darba instrumentus, gan arī uzzināja kādas īpašības ir svarīgi attīstīt ikvienam, kas strādā tehnoloģiski un radoši augošā uzņēmumā.

Karjeras pasākuma otrajā daļā katram skolēnam tika dota iespēja iejusties Mazās Brīnumzemes meistaru ikdienā - darbnīcā viņi apguva telpiskuma, mēroga un modelisma būves iemaņas un izveidoja paši savu 3D pasaules maketu. Bērniem tika dots uzdevums - atainot vietu, kur viņi plāno dzīvot un strādāt, kad izaugs. Darboties ar dažādiem telpiskiem un taktīliem materiāliem patika visiem un izveidotie maketi bija ļoti dažādi, pārsteidzoši un radoši. Dodoties mājup, izveidotos darbus dalībnieki ņēma līdzi – sava pašvērtējuma celšanai un nākotnes sapņu, prasmju un zināšanu iedvesmai.

Izvērtējot pasākumu, dalībnieki atzina, ka pasākuma laikā bija interesanti un neparasti domāt par savu nākotnes profesiju. Skolēniem ļoti patika veidot savu nākotnes darbavietu. Bērni  un skolotāji atzina, ka ļoti interesanta bija pirmā nodarbība, kurā interesanti, nepiespiestā gaisotnē ikviens domāja par dzīvē svarīgiem jautājumiem:  Kas ir karjera? Cik daudz gadus cilvēks strādā vienā profesijā, vienā darba vietā? Cik svarīgi ir skolā apgūt visus mācību priekšmetus?

Informāciju sagatavoja:
Sandra Kārkliņa
Valmieras Viestura vidusskolas pedagogs karjeras konsultants